Home Business Zotëriu i ushqimit juaj është kripa

Zotëriu i ushqimit juaj është kripa

20
0
SHARE

KRIPA (Milh)
Kripa e pastërt është e ngrohtë dhe e thatë dhe është në shkallë të tretë. Konsumimi i matur i kripës na e zbukuron lëkurën. Kripa mund të shkakton vjellje, por e stimulon oreksin. Konsumimi i tepër i kripës shkakton kroma (kruajtje).
Ibn Maxhe e transmeton hadithin që vijon: “Zotëriu i ushqimit juaj është kripa.”
Ibn Mes`udi transmeton se Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ve selem, një here ishte duke u falur, e kur ra në sexhde, e kafshoi akrepi.
Pejgamberi sal-lallahu alejhi ve selem tha: “Mallkimi i Allahut qoftë mbi akrepin, cili nuk ka respekt ndaj askujt, madje as ndaj pejgamberëve.” Pastaj mbi plagë vuri ujë dhe kripë edhe e lau vendin ku e kafshoi akrepi me ujë të kriposur (njelmët). Mandej e lexoi suren Ihlas, Felek dhe Nas derisa u shërua. Këtë hadith e ka regjistruar Ibn Ebi Shejbe
Ibn Sina ka thënë: “Vërtet kripa duhet të përzihet me fara të lirit për t`u fituar ilaç kundër kafshimit të akrepit. Kjo përzierje e nxjer helmin jashtë dhe pastaj e përpunon dhe e shkatëron.
Ebu Hurejre e transmeton hadithin vijues: “Nëse ndokush nga ju thotë në mbrëmje: `Kërkoj strehim te All-llahu nga shejtani i mallkuar`, nuk do ta godet kurrfarë e keqe. Kripa e ruan freskinë e mishit dhe e mbron nga era e pakëndshme. Kripa poashtu e pastron ushqimin ashtu siç e pastron arin dhe argjendin. Hadithin vijues e transmeon Omeri radijall-llahu, ku thuhet: “All-llahu, subhanehu ve teala, i ka lëshuar katër begati në sipërfaqen e tokës: hekurin, zjarrin, ujin dhe kripën.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here