Home Këshilla VESHJA E RROBAVE”

VESHJA E RROBAVE”

0 views
0
SHARE

VESHJA E RROBAVE” ✦

Veshja dhe zhveshja e rrobave ndodh disa herë gjatë ditës dhe natës, me qëllim të larjes, gjumit etj. Ka disa sunete mbi veshjen e tyre.

Nëse do që t’i veshësh apo zhveshësh rrobat tua:

1 ● Thuaj “Bismil-lah” (Në emër të Allahut) kur i vesh apo zhvesh ato. Imam Neveviu ka thënë: “Kjo (të thënit “Bismil-lah”) rekomandohet në të gjitha veprimet.”

2 ● Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ue selem, kur i vishte apo zhvishte rrobat, këmishën, petkun a çallmën, thoshte:

“الحمد لله الذي كساني هذا (الثوب) ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة”

Elhamdulil-lahil-ledhi kesani hadha (eth-theub) ve razekanihi min gajri haulin minni ve la kuvveh ― (Falënderimi i takon Allahut, i Cili ma mundësoi ta vesh këtë (rrobë) dhe më furnizoi me të, pa mundin e fuqinë time). [Ebu Davudi, 4023]

3 ● Fillo veshjen e rrobave nga ana e djathtë

Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ue selem, ka thënë: “Kur t’i vishni rrobat, filloni nga ana e djathtë.” [Ebu Davudi, 4141; Tirmidhiu, 1765. Teksti është sipas Ebu Davudit]

4 ● Kur t’i zhveshësh rrobat, fillo me anën e majtë, pastaj të djathtën – pra e kundërta e veshjes.

 

SHARE
Previous articleEfekti i lutjeve të mbrëmjes
Next articleVEPRIMET PASI TË ZGJOHEMI NGA GJUMI
“Sikur ndokush prej jush të kishte një lumë përpara shtëpisë së tij dhe të lahej në të pesë herë në ditë, a do të ngelte ndonjë papastërti në trupin e tij?” Thanë: Jo, asnjë papastërti nuk do të mbetej. Tha i Dërguari i Allahut: “Kështu janë edhe pesë namazet me të cilat Allahu fshin gjynahet.” (Buhariu dhe Muslimi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here