Home Këshilla Ti Mund Të Bëhesh Gruaja Më e Lumtur Në Botë

Ti Mund Të Bëhesh Gruaja Më e Lumtur Në Botë

0 views
0
SHARE

Njëra nga mënyrat e gjetjes së lumturisë është kuptimi i Islamit, sepse mësimi i Islamit sjell gëzim dhe e kënaq Zotin.

Ashtu sic na ka treguar i Dërguari i Allahut [salallahu alejhi ue selam]: “Kur Allahu ia do të mirën një personi, Ai ia mëson fenë.”

Kështu që lexo libra, të cilat do të të bëjnë dobi dhe do të ta shtojnë njohurinë dhe kuptimin e Islamit, si Rijadus-Salihin, Fikh es-Suneh, Fikh ed-Deli, tefsire të  lehta dhe ese të rëndësishme.

Mbaje në mend se veprat tua më të mira janë kuptimi i asaj që Allahu e ka sjellë në Kuran dhe asaj që i Dërguari [salallahu alejhi ue selem] e ka sjellë në Sunnet, kështu që studioje Kuranin, memorizoji ato pjesë që mundesh, dëgjoje atë dhe vepro sipas tij, sepse mosnjohja e Islamit të shpie në errësirë dhe shqetësim në zemër. Ti duhet të kesh një bibliotekë shtëpiake, që përmban libra dhe kaseta të dobishme.

Ke kujdes nga kalimi i kohës kot në dëgjim të këngëve dhe në shikim të  programeve sentimentale me seri, sepse ti do të  merresh në llogari për cdo sekondë të jetës tënde, kështu që bë të pamundurën që gjatë kohës ta kënaqësh Allahun e Lartësuar dhe të Madhërishëm.

“Koha më  e vështirë mund të lehtësohet me buzëqeshjen e personit që ka besim në vete.” 

“Ti Mund Të Bëhesh Gruaja Më e Lumtur Në Botë”

Autor: Aid el-Karni

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here