Home Këshilla Thuaje kete lutje kunder djajve

Thuaje kete lutje kunder djajve

0 views
0
SHARE

“UĬIDHUKE BI KELIMEETIL-LAAHIT-TEE-MEETI, MIN GAĎABIHI, UE ĬǨAABIHI, UE
SHER-RI ĬBAADIHI, UE MIN HEMEZEETISH-SHEJAAŤIINI, UE EN JEȞĎURUUN.” [Kur e
lexojmë duanë për vete në vend të “UĬIDHUKE” do të themi: “EŬUDHU”].
Kuptimi shqip:
“Të mbroj ty përmes fjalëve të plota të Allahut, nga zemërimi i Tij, nga ndëshkimi i Tij, nga ligësia
e robërve të Tij, nga ngacmimet e djajve dhe që ata të të afrohen.” (Shih: Et-Tirmidhi 3528 etj.; Albani ka
thënë se hadithi është “sahih / i vërtetë”) [Kur e lexojmë për vete në vend të “Të mbroj ty” themi: “Mbrohem”.]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here