Home Këshilla Te sherohemi nga cdo sy te keq (mesysh) dhe cdo magji me...

Te sherohemi nga cdo sy te keq (mesysh) dhe cdo magji me kete metode te lehte – Dita e 6-te (tesbih dova)

0 views
0
SHARE

Bindja ,nijeti ,perkushtimi dhe durimi jane celesat kryesore per te trimfuar ne problemet shpirterore te goditur nga keta faktore.Bindja qe do sherohesh me lejen e Zotit dhe qe vetem Zoti sheron dhe askush tjeter.Nijeti qe kur te recitosh (kendosh Kuran) te besh nijet per sherim.Perkushtimi per sherim pa nderprere ne vazhdimesi.Dhe durimi ne kete ceshtje, je i sprovuar duro me emrin e Zotit, dhe duro gjate procesit te sherimit.
LEXO Tesbih Doven 1 ore (ajetul kursine) mundsisht me ze normal

Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim
“All-llahu la ilahe il-la Hu. El-hajjul-kajjum. La te-hudhuhu sinetun ue la neum. Lehu ma fis-semavati ue ma fil-erd. Men dhel-ledhi jeshfeu aindehu, il-la bi idhinihi. Jaëlemu ma bejne ejdihim ue ma halfehun, ue la juhitune bi shej-in min alimihi il-labi ma shae. Uesia kursijjuhus-semauati uel erda, ue la jeduhu hifdhuhuma ue huve-l-alijjul-adhim.”

« Allahu. Askush nuk meriton të adhurohet, përveç Tij. I Përjetshmi, Ai që furnizon dhe mbron gjithçka që ekziston. Atë nuk e kap as dremitja, as gjumi. Atij i përket çfarëdo që është në qiej dhe në tokë. Kush mund të ndërmjetësojë tek Ai pa lejen e Tij? Ai e di çfarë u ndodh atyre [në këtë botë] dhe çfarë do të ndodhë pas tyre [në botën tjetër]. Ata kurrë s’do të mund të nxënë ndonjë gjë nga dija e Tij, përveç asaj çfarë do Ai. Kursi-a e Tij shtrihet mbi qiejt dhe tokën, dhe Ai nuk ndjen lodhje në kujdesin ndaj tyre. Ai është më i larti, më i madhi »

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here