Home Këshilla Përdorni rregullisht këtë farë të zezë, (Habbetus Seuda) sepse ajo përmban në...

Përdorni rregullisht këtë farë të zezë, (Habbetus Seuda) sepse ajo përmban në vete ilaç për çdo sëmundje, përveç vdekjes

0 views
0
SHARE

Vlera e këtij vaji në hadithet e Muhammedit, alejhi selam

Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) ka transmetuar se i Dërguari i Allahut, Muhamedi (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të!) ka thënë: “Përdorni rregullisht këtë farë të zezë, (Habbetus Seuda) sepse ajo përmban në vete ilaç për çdo sëmundje, përveç vdekjes”. (Transmeton imam Ahmedi, Tirmidhiu, En Nesaiu, Ibni Maxhe. Imam Albani thotë hadithi është i vërtetë)

Gjithashtu, Ebu Hurejra transmeton se i Dërguari i Allahut, për farën e zezë ka thënë: ’’Në Farën e Zezë ka shërim për çdo sëmundje, përveç vdekjes.” (Transmeton Buhariu në kapitullin e mjekësisë, Muslimi në kapitullin e selamit).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here