Home Këshilla Pejgamberi alejhi selam në brengë dhe dëshprime ka thënë këto fjalë

Pejgamberi alejhi selam në brengë dhe dëshprime ka thënë këto fjalë

0 views
0
SHARE

Buhariu dhe Muslimi transmetojnë nga Ibni Abbasi që Pejgamberi s.a.v.s. në brengë dhe dëshprime ka thënë këto fjalë:
“Nuk ka Zot përveç All-llahut, fuqiplotit dhe Mëshiruesit, nuk ka zot tjetër përveç All-llahut Zotit të arshit të madh, nuk ka zot tjetër përveçAll-llahut, Zotit të qiejve dhe Tokës dhe Zotit të arshit fisnik.” (fq. 70)
Ebu Davudi transmeton nga Ebu Bekri që ka mësuar Pejgamberi s.a.v.s. si lutje kundër brengës:
“Zoti ynë, të lutemi për mëshirën Tënde, mos lejo që asnjë ti vetes sime dhe bërë gjendjen time më të mirë, nuk ka zot tjetër përveç Teje.”
(fq. 70)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here