Home Blog Page 6

Ç’farë misioni duhet të realizoj unë?

0

Ne jemi të obliguar të realizojmë amanetin [misionin] për të cilin jemi krijuar. Që jetën dhe vdekjen të ia kushtojmë Allahut të lartësuar me plotë përkushtim të përkryer në besimin e sinqertë ndaj fejës së lartmadhërisë së tij. Allahu e obligoi për adhurim njeriun dhe ia plotësoi të gjitha kriteret e mundshme që mundësojnë realizimin e adhurimit ndaj Krijuesit të tokës dhe të qiellit. Ne nuk duhet të jemi të luhatshëm në besim dhe të dyshojmë në ligjet e Zotit fuqiplotë. Allahu është me ata që mbajnë drejtësi dhe që janë durimtarë.

Ç’farë misioni duhet të realizoj unë?
O ti njeri! A e di pse je krijuar? Nga ke ardhur, pse ke ardhur në këtë Dynja dhe si do të përfundosh pas vdekjes? A mendon ndonjëherë kush të krijoi, kush të furnizoi me shpirt dhe me këto gjymtyrë të përsosura të trupit? Kush është Ai që e krijoi këtë Univers, ku shkenca pohon se Gjithësia posedon 200 miliard galaktika dhe çdo galaktikë posedon nga 200 miliard yje, kush i krijoi këto? Po shtatë qiej dhe shtatë kontinente kush i krijoi? Kush e krijoi diellin dhe hënën, kush është zotërues i këtyre krijesave dhe planetëve të ndryshëm? Cila madhëri e plotfuqishme i krijoi, mos po mendoni rastësisht se u krijuan nga asgjëja [pa zanafillë]? Madhëria e Krijuesit të Universit në Kur’an thotë:  “Ai është Krijuesi fillestar i qiejve dhe i tokës [pa pasur asnjë shembull].” [Kaptina El-En’am/101]

Kush ti dhuroi ty të gjitha këto të mira materiale dhe shpirtërore? Kush është Ai që e krijoi qiellin pa shtylla dhe tokën me mjeshtri të precizuar, kush e lëshon shiun nga lartë, kush i krijoi pasuritë e ndryshme që ju jetoni dhe vareni nga ato, kush është Ai? Pa dyshim O njerëz se Allahu i lartësuar i krijoi këto me mëshirën e tij që të ju dhuroi të mira nga begatitë e tij ngase Allahu ju donë juve, kurse ju nuk e falënderoni dhe nuk iu nënshtroheni! I Lartësuar është Allahu dhe i përkryer në cilësitë dhe mjeshtrin e tij. Allahu i lartësuar na e sqaroi shkakun e krijimit tonë dhe obligimin tonë jetësor që kemi ndaj tij, ngase Allahu në Kur’anin e tij të bekuar thotë: “Unë nuk i krijova xhinët dhe njerëzit për tjetër pos që të më adhurojnë.” [Kaptina Edh-Dharijjat/56] Po Ai vend ku ti ndodhesh tani duke i lexuar këto fakte të Zotit mos është krijuar nga asgjëja?

Si ka mundësi të jeni në dyshim se A ekziston realisht një Qenje e mbinatyrshme dhe madhështore, logjikoni nëse jeni pronarë të dijës së shëndosh dhe të zotët e mendjes! O ti që bredh rrugëve poshtë dhe lart, A mendon ndonjëherë se je në mbikëqyrje të vazhdueshme si natën ashtu edhe ditën nga Ai Zot i plotfuqishëm që të krijoi dhe begatoi, kurse ti pak je falënderues. A mendon se u krijove kot dhe pa qëllim të caktuar? A e di që ti as një hap nuk mundesh ta lëvizësh pa mëshirën dhe urtësinë e Zotit. O ti që nuk je pasues i hairit por je pasues i sherrit, çka mendon sikur ty të të vij tash meleku i vdekjes, ndërsa ti ende nuk je përgatitur për jetën pas vdekjes, çka do ti thuash Zotit tënd? Mjerë për shoqërinë tonë në çfarë gjendje ekziston, të gjithë të fundosur dhe të zhytur në mëkate, e harrojnë Allahun dhe vrapojnë pas pasurisë, autoritetit dhe epshit.

Ndërsa atë që është më e rëndësishme që në çdo vend duhet kujtuar ata e harrojnë, e ajo është vdekja dhe dije se vdekjes nuk mund ti fshihet dhe shpëtoj askush. Shikoje sot gjendjen tonë nëpër shkolla dhe fakultete se në çfarë niveli dhe shkallë të edukimit kanë arritur, por jo vetëm në institucionet arsimore por në çdo fushë dhe veprimtari jetësore. E pse i gjithë ky shqetësim dhe kjo gjendje katastrofale? A nuk e dinë ata që do të vdesin, a nuk e dinë ata që çdo njeri do ta troket derën e varrit dhe trupi për të cilin i kushtojnë rëndësi më së shumti se do të ju kalbet. A nuk e dinë ata se do të jetojnë në varreza deri në Ditën e Kiametit dhe pastaj do të ringjallen dhe do të japin llogari për çdo vepër që e kanë realizuar në Dynja dhe mandej secili nga ata ose do të hyj në Xhennet ose në Zjarrin e Xhehnnemit [Zoti na ruajt]. Pse vrapojnë pas një pasurie që të shkatërron, kurse pasurinë e vërtetë e refuzojnë, Pse? Dije se Muhammedi [alejhis-selam] ka thënë: “Nuk është pasuri e vërtetë pasuria materiale, por pasuri e vërtetë është pasuria shpirtërore [besimi dhe adhurimi në Një Zot].”

Pra nuk ia vlen të anojmë më shumë tek pasuria materiale dhe ta lëmë anash pasurinë e vërtetë shpirtërore [besimin dhe adhurimin në Një Zot], ngase do të vij një ditë që pasuria materiale do të vdes dhe nuk do ti bëjë dobi njeriut pas vdekjes dhe më konkretisht për këtë e kemi fjalën e bekuar të Muhammedit [alejhis-selam] ku thotë: “Njeriu vdes dhe shkon tek varreza me tri gjëra: me pasuri, me familje dhe me vepra, pasuria dhe familja kthehen kurse veprat i mbesin dhe shkojnë me të [dhe vetëm ato i bëjnë dobi pas vdekjes].” Pra nxito ta ushqesh shpirtin duke adhuruar Krijuesin që të mban gjallë, atë që të mbikëqyr, atë që të ruan nga fatkeqësitë, atë që të mëshiroi dhe të begatoi me një dhuratë të madhe që ti përmes nënshtrimit ndaj saj mund ta fitosh Xhennetin, pra ushqeje shpirtin duke adhuruar Allahun përmes nënshtrimit të parimeve të përsosura islame. Çdo njeri ka barrë mbi veten e tij, çdo njeri posedon një obligim që ky obligim ngërthen ndër vete punë dhe detyra të ndryshme, çdo njeri duhet të realizoj një mision, por sa kemi punuar ne për ta dërguar në vend amanetin për të cilin i premtuam Allahut se do ta realizojmë atëherë kur Allahu i krijoi shpirtrat.

Pra dije njëherë e përgjithmonë se ti nuk je krijuar pa ndonjë qëllim të caktuar, ti nuk jeton vetëm që të hash dhe të pish, që ta ushqesh me kënaqësi dhe dëfrime epshin tënd, por je krijuar që ta adhurosh Zotin tënd që përmes atij adhurimi ta fitosh mëshirën në Ahiret. Pra ti nuk je asgjë tjetër pos një rob i Allahut dhe ke për detyrë që ta dërgosh në vend amanetin që ia dhe Allahut se do të iu nënshtrohesh dhe do ta adhurosh vetëm atë. Islami si e vetmja fe e zbritur dhe e pranuar tek Zoti ty të fton në një rrugë që ndoshta fillimin e ka me sprova, sfida dhe sakrifica të mëdha por realisht fundin e ka me mëshirë dhe begati të pashtershme.

Pra mos i shit begatitë e mrekullueshme të Ahiretit për një kohë [epsh] të shkurtër në Dynja ngase nuk ia vlen. Islami nuk të fton ty të bësh marrëzira, të bësh padrejtësi, të bësh krime, të zhytesh në amoralitet apo të flijohesh në emër të dikujt që nuk ia vlen, por të fton që të punosh dhe gjallërosh në sipërfaqen tokësore të Zotit, ta kujtosh dhe adhurosh sa më shumë atë dhe të krijosh shoqëri dhe kushte më të mira për jetë dhe zhvillim. Ti mund të triumfosh, ti mund të ngadhënjesh, ti mund të zhvillohesh dhe të përfitosh, por të gjitha këto kërkojnë punë, kohë dhe program. Dhe askund nuk mund ti gjesh pos në traditën e pastër islame [në Kur’an dhe Sunet].

Pra nxito ti pasosh hapat profetik, gjallëro dhe realizo misionin për të cilin je krijuar. Mos vraponi pas epsheve dhe dëfrimeve të kësaj Dynjaje, të mos ju mashtroj kjo jetë e shkurtër, kjo jetë është sprovë, keni frikë Allahun sa të keni mundësi dhe shpresoni në mëshirën e madhe të tij dhe gjithashtu pendohuni para se të ju vijë meleku i vdekjes dhe para se të lind dielli nga perëndimi.                                               E lusim Allahun [subhanehu ve teala] të i udhëzojë të devijuarit [të humburit] dhe me mëshirën dhe dëshirën e tij të na mundësojë të pendohemi dhe të kërkojmë falje nga Ai, ngase Allahu në Kur’an thotë: “Allahu pranon fort pendimin dhe mëshiron shumë.” [Kaptina En-Nisa/16]

MOS U BËJ ROB I TË ARDHMES, PRITE SA TË VIJË

0

Te gjithe ata persona intelektual qe merren me dije (nxenes,student,mesuese,profesor,akademik,shkencetar) Degjojeni kete sure qe qeteson mendjen,zemren dhe shpirti

0

Te gjithe ata persona intelektual qe merren me dije (nxenes,student,mesuese,profesor,akademik,shkencetar) Degjojeni kete sure qe qeteson mendjen,zemren dhe shpirti.
Ke mendime fiksive, iluzione,shenja te cmendurise shkaku dijes qe merres e te ngjashme . ( Te lutem degjoje kete sure cdo dite dhe mundesisht me shume se 1 here)

Duaja me rastin e frikës në gjumë

0

Duaja me rastin e frikës në gjumë

Eudhu bi kelimetil lahit tammati, min gadabihi ve ikabihi ve sherri ibadihi ve min hemezatish shejtanin ve en jahdurun.
Këkoj mbrojtje me fjalët e përsosura të Allahut nga zemërimi dhe nga mashtrimet e shejtanve dhe nga prania e tyre (shejtanve).

Mërzitja

0

Kur’an:
“Dhe vetëm Allahut mbështetjuni, nëse jeni besimtarë të sinqertë” (5: 23)

Thënie rreth mërzitjes:

El-Fudajli e përshkroi dallimin në mes të ditëve: “Dita e djeshme kaloi, sot ka mundësi të bëhet ndonjë vepër dhe dita e nesërme është shpresë.”

Hasani ka thenë: “O bir i Ademit! Jeta është vetëm ditë, kështu nëse ju kalon një ditë, jeta juaj shkurtohet.”

Mos i humb shpresat se kjo të bën mosmirënjohëse, ndështa Allahu do ta shtojë atë që është pak.

Nëse zgjohesh në mëngjes, dije se mijëra të tjera nuk janë zgjuar më, ose errësira për ta ka vazhduar, ndërsa ti je e begatuar me shëndet të plotë.

Si të bësh një gjumë të thellë , kur nuk mund të bësh gjumë

0

Si te besh nje gjume te thelle , kur nuk mund te besh gjume
Degjoje para se te flesh me kufje

Rukje e fuqishme me zhduk edhe sihrin me te madh (degjoje minimumi 7 here ne dite ) Pjesa e 3-te

0

Rukje e fuqishme me zhduk edhe sihrin me te madh (degjoje minimumi 7 here ne dite ) Pjesa e 2-te

Rukje e fuqishme me zhduk edhe sihrin me te madh (degjoje minimumi 7 here ne dite )

Mbylli syte dhe degjoje me vemendje me zemer qe Allahu e shkaterron sihrin

Rukje e fuqishme me zhduk edhe sihrin me te madh (degjoje minimumi 7 here ne dite ) Pjesa e 2-te

0

Rukje e fuqishme me zhduk edhe sihrin me te madh (degjoje minimumi 7 here ne dite ) Pjesa e 2-te

Rukje e fuqishme me zhduk edhe sihrin me te madh (degjoje minimumi 7 here ne dite )

Mbylli syte dhe degjoje me vemendje me zemer qe Allahu e shkaterron sihrin

Hidhërimi dhe tërbimi për shkak të fëmijëve të gjinisë femërore

0

“Dhe kur i vjen lajmi për lindje të vajzës, cilit do prej tyre i nxihet fytyra dhe përbrenda mbushet plot hidhërim që zien! Ai fshihet me turp nga njerëzit për shkak të së keqes që ia njoftuan. A ta mbajë atë me dhimbje e i poshtëruar, apo ta mbulojë atë në tokë? A nuk është me të vërtetë i ligë gjykimi i tyre?” (Nahl, 58-59).
Ky gabim nuk paraqet  vetëm gabim në edukim, por edhe në besim – akide.
Për fat të keq, madje edhe sot, në kohën bashkëkohore të përparimit të gjithanshëm, kemi raste mjaft të shpeshta kur disa prindër hidhërohen e tërbohen kur Allahu iu dhuron fëmijë të gjinisë femërore. Disave kjo u vie aq vështirë, saqë ndiejnë turp, kështu që zemërohen rëndë me bashkëshorten e vet duke ia bërë të pamundur fëmijës jetën normale që në fillim. Nuk ka kurrfarë dyshimi se sjellja e tillë bën pjesë në zakonet e xhahilijetit dhe në zakone e veprime të xhahilëve (injorantëve).
Kemi të bëjmë me një gjë aq të madhe e të rrezikshme, saqë për të në mënyrë të drejtpërdrejtë flet edhe Zoti i gjithësisë, Allahu i Gjithëmundshëm, i Cili thotë (shqipëruar në këtë kuptim): “Dhe kur i vjen lajmi për lindje të vajzës, cilit do prej tyre i nxihet fytyra dhe përbrenda mbushet plot hidhërim që zien! Ai fshihet me turp nga njerëzit për shkak të së keqes që ia njoftuan. A ta mbajë atë me dhimbje e i poshtëruar, apo ta mbulojë atë në tokë? A nuk është me të vërtetë i ligë gjykimi i tyre?”  (Nahl, 58-59).

Ekziston thënia e njohur: “Dita e mirë njihet në mëngjes”, andaj çka mund të presë fëmija i cili është pritur kështu në këtë botë???
Nëse  në ndonjë rast do ta vizitonit cilindo nga spitalet e mbarë botës dhe do të përqëndronit vëmendjen në pamjen e fytyrës së njerëzve të pranishëm që në atë moment kanë marrë lajmin për lindjen e fëmijës, e t’i dëgjoni e analizoni sjelljet e tyre, do të mund të vëreni përputhje të habitshme ndërmjet Fjalëve të Allahut të Lartësuar dhe sjelljeve të tyre.
E njëjta gjë vërehet edhe në spitalet ku, me anën e ultrazërit, shikohen shtatzënat dhe zbulohet gjinia e foshnjes. Do të mund të vëreni qartë se si shumica e baballarëve gëzohen pamasë kur bashkëshortet i informojnë se presin fëmijë mashkull, ndërsa atyre që u  thuhet se do të kenë vajzë ngrysen në fytyrë dhe thellohen në mendimet e veta, e nuk është i vogël numri i atyre të cilët haptazi tregojnë shenjat e tërbimit e të zemërimit. Allahu i Lartësuar na mbroftë nga sjellja e tillë!

Rreziqet e sjelljes së tillë janë:
–   Paraqet kundërshtim të hapur ndaj caktimit të Allahut, kaderit.
–   Është pakënaqësi e qortim ndaj mëshirës dhe dhuratës së Allahut të Lartësuar.
–   Është imitim i pabesimtarëve dhe pasimi i zakoneve të xhahilijetit.
–   Është dëshmi e primitivizmit të atyre njerëzve, e injorancës së tyre, e jostabilitetit psikik dhe e prapambeturisë intelektuale.
–  Kjo është për gruan ngarkesë në gjërat të cilat nuk mund t’i ndryshojë dhe në të cilat nuk mund të ndikojë. Disa madje e urrejnë gruan që pret dhe lind fëmijën e gjinisë femërore.
–  Kjo është përbuzje, përçmim e përulje e personalitetit të gruas për gjëra në të cilat ajo nuk ka ndikim.

Marrë nga libri: “Gabimet e rrezikshme në edukimin e fëmijëve”, Muhammed Ibrahim b. el-Hamed

Ja disa këshilla se si të hiqni dorë nga veset e këqija

0

Këshilla për largimin e veseve

Problemi me veset është se ato shpesh shndërrohen në forcë zakoni. Ne jemi mësuar sesi ato ndikojnë në jetët tona, e megjithatë e kemi të vështirë të heqim dorë nga këto vese. Ja disa këshilla se si të hiqni dorë nga veset e këqija:
Identifikoni shkaktarët
Të identifikoni se cilët janë shkaktarët e veseve të vjetra është mënyra më e mirë që të hiqni dorë dhe gjithashtu të çon lehtësisht në përdorimin e zakoneve të reja.
Rekrutoni mbështetës
Duhet t’i kërkoni kujtdo që mund të jetë mbështetje, shokëve, familjarëve, kolegëve, që të mund t’ju inkurajojnë për të ndryshuar zakonet e këqija.
Jini të mirë me veten
Duhet të jeni të mirë me veten kur mendoni rreth dështimeve. Mos e vrisni mendjen dhe të fajsoni veten.
Përfshini me vete një partner
Keni nevojë të vendosni edhe dikë tjetër në qëllimet tuaja, për të bërë të njëjtën gjë, është shumë e dobishme. Kështu ju do të inkurajoheshit nga njëri-tjetri.
Energjitë dhe niveli i gjumit ka shumë rëndësi
Nëse keni marrë vendim që të ndryshoni zakonet e këqija me zakone të shëndetshme, dhe nëse ju keni probleme me gjumin dhe energjitë, dijeni se kjo gjë mund të bëhet e pakapërcyeshme.