Home Blog Page 50

Degjojeni kete rukje (Kendim Kurani e lutje) per te kuptuar a keni siher, te prekur nga mesyshi, hasedi apo mes’h

0

Degjojeni kete rukje (Kendim Kurani e lutje) per te kuptuar a keni siher, te prekur nga mesyshi, hasedi apo mes’h

Ju lutem degjojeni me kufje me qetesi mundesisht edhe sy mbyllur

Per te kuptuar sa me sakte ju duhet te degjoni kete rukje me shume se nje here dhe mundesisht cdo dite kur keni kohe te lire.

Degjojeni kete rukje (Kendim Kurani e lutje) per te kuptuar a keni siher, te prekur nga mesyshi, hasedi apo mes’h

Ju lutem degjojeni me kufje me qetesi mundesisht edhe sy mbyllur

Per te kuptuar sa me sakte ju duhet te degjoni kete rukje me shume se nje here dhe mundesisht cdo dite kur keni kohe te lire.

Degjojeni kete rukje (Kendim Kurani e lutje) per te kuptuar a keni siher, te prekur nga mesyshi, hasedi apo mes’h

Ju lutem degjojeni me kufje me qetesi mundesisht edhe sy mbyllur

Per te kuptuar sa me sakte ju duhet te degjoni kete rukje me shume se nje here dhe mundesisht cdo dite kur keni kohe te lire.

 

Sheroje veten nga Mesyshi

0

Sheroje veten nga Mesyshi (me lejen e Allahut)

 

Kujdes nga magjia

0
Magjia shkakton tumor e kancer.
Magjia mund ta mbys njeriun.
Magjia mund ta cmend njeriun.
Magjia mund te ja humb gjithe biznesin njeriut. (kurre mos mendoni se me magji e rrisni biznesin)
Magjia shkaterron familjen.
Magjia i ndane ciftet. (mund ta tradhtojne njeri tjetrin shkaku magjise qe kane per ndarje.
Magjia mund te shkaktoj abort.
Magjia shkakton varferi.
vazhdon …

Mos u pikello! Qetesohu!

0

Mos u pikello!
Ngase Caktimi i Allahut do te realizohet, nuk ka ikje prej Tij.

Ndaluu!
Ngjyra e lapsit u tha qekur pershkroi jeten tende, prej kur linde e deri ne vdekje dhe fletushkat jane palosur.

Qetesohu!
Shqetesimi s’te sjell dobi e as qe mund ta ndryshoje Caktimin e Fuqiplotit.
Aid el-Karni

Rukje per Femije – Nese nuk ju flen femija ose nuk eshte i rahatshem ne gjume

0

Rukje per Femije – Nese nuk ju flen femija ose nuk eshte i rahatshem ne gjume


Ngrënia e mishit të bretkosës i shkatërron përgjithmonë spermatozoidët

0

Ibn Sina ka thënë:
“Ngrënia e mishit të bretkosës i shkatërron përgjithmonë spermatozoidët, e ndryshon ngjyrën e lëkurës kur paraqiten ënjtje (fryerje).”

Një mjek i propozoi Pejgamberit, sal-lallahu alejhi ve selem, të shfrytëzojë bretkosën për një ilaç, por ai refuzoi. Këtë hadith e transmetojnë Ebu Davudi dhe Nesaiu.
Ebu Hurejre na transmeton hadithin se Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ve selem, ka ndaluar shfrytëzimin e të gjitha gjërave të papastërta për qëllime të mjekësisë. Këtë hadith poashtu e transmeton Ebu Davudi.

Kur i Derguari i Zotit, paqja dhe meshira e Zotit qofte mbi te, ankohej nga ndonje semundje, Xhibrili i kendonte Kur’an

0

” Forme e braktisjes se Kur’anit eshte edhe braktisja e mjekimit dhe sherimit me Kur’an. ”

(Ibn Kajjim, El Feuaid- 156)

– Transmeton Aisha, Zoti qofte I kenaqur me te, se kur i Derguari i Zotit, paqja dhe meshira e Zotit qofte mbi te, ankohej nga ndonje semundje, Xhibrili i kendonte Kur’an.

(Muslimi, 2185)

Te kane njerezit inat (xhelozi,hased)? Kjo eshte per ty

0

Rukje kunder mesyshit dhe xhelozise

Degjoje me kufje ,mbylli syte dhe me bindje se Zoti eshte Sherues kunder cdo syri te keq dhe hasedi.

Degjoje cdo dite

Rukje e fuqishme kunder hasedit (ata qe kane xhelozi ndaj teje per miresite qe i ke)

 

 

Mësyshi është i vërtetë. Sikur t’i paraprinte diçka paracaktimit [kaderit], kjo do të ishte mësyshi

0

Imam Muslim [dhe Ahmed, Ibn Hibban, el-Hakim dhe et-Taberani] ka shënuar që Ibn
Abbas ka thënë se i Dërguari i Allahut [salallahu alejhi ue selam] ka thënë:
“Mësyshi është i vërtetë. Sikur t’i paraprinte diçka paracaktimit [kaderit], kjo do
të ishte mësyshi”.

Gjithashtu, Muslim ka shënuar se Enes ka thënë:
”Pejgamberi ka lejuar yshtjet [rukje] për ethet, për mësyshin dhe për
pezmatimet”.
Në es-Sahihajn [Buhari & Muslim] është shënuar se Ebu Hurejre ka thënë se i Dërguari i
Allahut [salallahu alejhi ue selam] ka thënë:

“Mësyshi është i vërtetë”
Esma bin Umejs ka thënë:”Thashë:’O i Dërguar i Allahut, fëmijët e Xhaferit zakonisht
bien mësysh. A t’u bëjmë yshtje?” Ai [salallahu alejhi ue selam] tha:’Po. Sikur t’i
paraprinte diçka paracaktimit [kaderit], kjo do të ishte mësyshi’”
.
Ebu Daud ka shënuar se Aisha ka thënë:
”Personi që i merrte mësysh të tjerët, urdhërohej të merrte abdes dhe personi i
ndikuar nga mësyshi lahej me atë ujë”.
Për më shumë, Aisha ka transmetuar siç qëndron në Buhari & Muslim:
”Pejgamberi më urdhëronte [ose urdhëronte] që të përdornim yshtje për
mësyshin”.

Kedo qe e ze ndonje hidherim e merzitje, dhe i thote keto fjale, Allahu ia largon atij hidherimin dhe merzitjen dhe ia nderron ato me lehtesim dhe dalje nga veshtiresia

0

Kedo qe e ze ndonje hidherim e merzitje, dhe i thote keto fjale, Allahu ia largon atij hidherimin dhe merzitjen dhe ia nderron ato me lehtesim dhe dalje nga veshtiresia

“Allahumme, inni abduke, ibnu abdike, ibnu emetike, nasijeti fi jedike, madin fije hukmuke, adlun fije kadauke, eseuluke bikuli ismin huve leke, semmejte bihi nefseke, eu alemtehu ehaden min halkike, eu enzeltehu fi kitabike, eu iste’therte bihi fi ilmil gajbi indeke: en texhal elkuranel adhim rabija kalbi, ue nura sadri, ue xhelae huzni, ue dhihabe hemmi.”

“O Zot! Une jam robi Yt, biri i robit dhe i robereshes Tende! Drejtimi im eshte ne Doren Tende. Caktimi Yt zbatohet tek une dhe vendimi Yt mbi mua eshte i drejte. Te drejtohem Ty me te gjitha emrat e Tu, me te cilat Ti ke quajtur Veten Tende, ose i ke shpallur ne Librin Tend, ose ia ke mesuar ndokujt prej krijesave te Tua, ose qe i ke ruajtur ne dijen e te fshehtes tek Ti: te lutem qe ta besh Kuranin e madheruar pranvere te zemres sime, drite te gjoksit tim, heqje te merzitjes sime, dhe largim te pikellimit tim!”

Kedo qe e ze ndonje hidherim e merzitje, dhe i thote keto fjale, Allahu ia largon atij hidherimin dhe merzitjen dhe ia nderron ato me lehtesim dhe dalje nga veshtiresia. [Hadith Sahih. Es Sahiha 199].