Home Blog Page 2

Thuaje këtë lutje, kur ke probleme të pashpjegueshme

0
Eudhu bi kelimatil-lahit-tam-mat, Eel-leti la iuxhauizuhun-ne berrun, ue la faxhir min sherri ma halaka, ue dhera‟e, ue bera‟e ue min sherri ma jenzilu mines-semai, ue min sherri ma jea‟ruxhu fiha, ue min sherri ma dhera‟e fil erdi, ue min sherri ma jehruxhu minha, ue min sherri fitenil-lejli uen-nehar ue min sherri tauarikil-lejli, il-la tarikan jetruku bi hajrin, ja Rrahman!”
(Kërkoj mbrojtje me fjalët e përsosura të Allahut, të cilat nuk mund t‟i thyejë dhe kthejë pas as të mirët as të këqijtë, nga sherri i çdo gjëje që Ai ka krijuar, nga sherri i çdo gjëje që zbret nga qielli, nga sherri i çdo gjëje që ngjitet në të, nga sherri i çdo gjëje që hyn në tokë, nga sherri i çdo gjëje që del prej saj, nga sherri i çdo fatkeqësie të natës dhe të ditës, nga sherri i trokitësve të natës, përveç trokitësve për mirë, o Mëshirues!)

Mjekimi I atij qe smund te kryeje marredhnie seksuale me gruan e tij

0
Mjekimi I atij qe smund te kryeje marredhnie seksuale me gruan e tij
Lidhja
Është qe burri deshiron por nuk mundet te kryeje marredhenie me gruan e tij.Nëse duam të mësojmë si ndodh kjo lidhje duhet qe të mësojmë se si organi seksual vjen ne formë për te kryer marredhnie.Dihet se organi seksual burrit cope mishi elastike qe kur vjen gjaku fryhet e kur iken gjaku bëhet si me pare.
Procesi I ardhjes ne formë te penisit kalon ne tre faza
1) kur ndodh eksitimi I burrit testikulat leshojne hormone qe I hedhin ne gjak gjersa hormone arrin ne koken e penisit dhe karikohet trupi siç e ngjan energjise elktrike.
2) Mberrijne sinjalet e eksitimit tek qendra e veçantë për këtë gjë ne tru.
3) Dhe qendra e kestimit ne tru dergon sinjale te shpeshta ne qendren e nervave seksuale qe ndodhet ne shtyllen kurrizore.kështu hapet valvola qe ishte mbyllur dhe lëshon gjak me shpejtesi ne oragnet seksuale I drejtuar ne penis e hidhet gjaku e ai fryhet.
Si ndodh lidhja tek burri?
Perqendrohet shejtani I magjise ne trurin e burrit saktesisht ne qendren e eksitimit qe dergon sinjale ne oragnet seksuale.Pastaj e le organin te punoje normalisht.nëse afrohet burri tek gruaja e tij e deshiron te kryeje marredhenie seksuale me te shejtani prej xhindeve ia prish qendren e kesitimit ne tru e nderpriten sinjalet e dërguara ne pareatrin qe punon gjakun ne penis.ne këtë rast ktheht gjaku me shpejtesi prapa e penisi tkurret.
Kështu e gjen burrin qe zakonisht perkedhel gruan e tij ose pergezon atë dhe fryhet penisi.e nëse afrohet tek ajo tkurret e nuk mund te kryeje marredhnie seksuale me gruan e tij sepse fryerja ardhja ne formë e penisit është procesi kryesor ne plotesimin e aktit seksaul.siç ndodh tek burri magjia e lidhjes nga gruaj e tij po kështu mund të ndodhë dhe gruas lidhja nga buri I saj.Lidhja e gruas është pse llojesh.
Lidhja e ndalimit
Ky lloj lidhje është qe gruaja te pervoje te ndaloje burrin e saj nga kryerja e marredhenieve seksuale.Ajo ngjit kofshet njera me tjetern saqë burri nuk mund te kryeje marredhenie me te sepse kjo është jashtë deshires se gruas.Një djalosh gruja ete cilit ishte goditur me magji e qortonte gruan e tij e ajo I thoshte se kjo është jashtë deshiures se saj e I tha lidhi kembet e mia me litar para marredhnieve e mos ngjiten me njera tjetrën.Dhe bëri këtë gjë por nuk shkoi shkoi gjë .Ajo I tregoi atij qe te jepte ilac gjumi kur donte te kryeje marrehdnie e kjo gjë nuk bënte .
Lidhja e naivitetit
Perqendrohet xhindi I lidhur me magjine ne qendren e ndjesore ne trurin e gruas.nëse burri I saj do të kryeje marredhenie xhindi ia humbet ndjenjat dhe nuk ndjen kenaqesi e nuk I përgjigjet burrit te saj.Ajo është para tij e droguar e ai bën me te çfarë do e gjendrat nuk leshojne lengun tek oragni seksual I gruas qe ndihmon ne kryerjen e marredhenieve e nuk plotesohet akti seksual.
Lidhja e gjakderdhjes
Folem për magjine e gjakderdhjes ne llojin e tetë te magjise dhe qartesuam mynyren e saj.Por ky lloj magjie ndryshon nga magjia e gjakderdhjes ne këtë çështje.lidhja e gjakderdhjes ndodh vetëm ne kohën e marredhieneve kurse magjia e gjakderdhjes nuk ka lidhje me këtë por vazhdon me ditë.Lidhja e gjakdewrdhjes ndodh kur nëse deshiron burri te kryeje marredhnie me gruan e tij shejtani bëhet shkak për gjakderdhje te madhe e burri nuk mund te kryeje marredhenie.Me tha një burrë qe kish qenë ushtar qe kur shkonte me leje ne shtepi gruas I zbriste gjak e vahzdonte gjatë lejes 5 ditë ose me shumë e kur kthehej ky ne ushtri asaj I nderpritje gjaku sapo dilte ai nga shtëpia e kështu I ndodhte gjithmonë.
Lidhje e mbylljes
Nëse burri me një vajzë te virgjër e nëse do të kryej marredhenie me te e gjen sikur nuk është e virgjër e dyshon tek ajo.Këtu ka shumë mundësi qe shejtan I ti beje magjine imagjinimit
Mjekimi I lidhjes ka disa rrugë
Ruuga e pare
I lexon te semurit kuran e permdnur me pare e nëse flet xhindi qe punon për magjine e pyat atë për vendin e magjise dhe e prish magjine duke e nxjerrur e djegur atë.e urdheron xhindi te dali nga trupi e nëse del xhindi prishet magjia.e nëse I lexon kuran e nuk flet perdor rrugët me kendimin e kuranit ne ujë.
Rruga e dytë lexon ajetet e meposhteme 2 here ne ujë e pin dhe lahet me to për shtatë ditë e prishet magjia inshallah
Ajetet 81-82 te sures Junus
Ajete 117-122 el Araf.
Ajeti 69 I sure staha
Rruga e tretë
Merr 7 flete sidiri jeshil dhe I shtyp mirë me dy gurë .Pastaj I fut ne edhe me ujë duke I trazuar gjethet me ujë e lexon net e ajetin e sures Bekare 255 (7 here) dhe tre suret e dundit te kuranit Ihlas Felak e Nas 7 here pastaj e urhderon te semurin te pije e te lahet me atë ujë 7 ditë pa shtuar net e ujë tjetër dhe pa e zier ujin ne zjarr.nëse do ta ngrohe le ta ngrohe ne nxehtesine e diellit dhe nuk e hedh ujin ne vende te pista.prishet magjia dhe zgjidhet lidhja e magjise dhe ne larjen e pare inshallah.
Rruga e katert
I lexon atij kuran ne vesh e pastaj përsëri ne vesh I lexon ajetin 23 te sures furkan.e perserit këtë 100 here e me shumë gjersa te ndjeje një keputje te gjymytyreve te tij.Dhe leximin e perserit disa ditë sa të mos ndjeje me gjë e te ikin shenjat e magjiseE kështu shenjat e magjise janë prishur.
Rruga e peste
merr një edhe me ujë dhe lexon net e tre suret e fundit te kuranit dhe lutjen e meposhteme
I lexon këto dua shtatë here dhe pi e lahet për 3 ditë prishte magjia e zgjidhet me lejen e Zotit.
Rruga e gjashtë
I lexon ne vesh te semurit el fatihane 70 here ose me shumë
Ajetin 255 te sures bekare rreth 70 here gjeta tre ditëve ose shtatë ditëve e prishte magjia me lejen e Allahut.

Gruaja qe ra dakort për martese ne mëngjes refuzoi

0
Shembulli I mjekimit te kësaj magjie –
Gruaja qe ra dakort për martese ne mëngjes refuzoi

Erdhi tek unë një djalosh e tha qe kishin nja vajzë e kish një problem te jo te zakonte.nëse diksuh e kërkon për martese ajo bie dakort me kenaqesi por fled he pastaj gdhihet ndryshon mendimin e refuzon martesen pa dhen shkaqet.Kjo gjë është përsëritur shumë here gjersa filluam te dyshojme.Kush është mendimi yt/
kur ja lexova asaj suret u rrezua e foli xhindi
Thashe kush je ti?
Tha –filani(nuk po përmend emrin e tij)
I thashë Pse hyrë tek ajo vajzë?
Tha –Sepse e dua atë.
I thashë –Ajo nuk te do ty por ti çfarë kërkon prej saj?
Tha-Nuk dua qe ajo te martohet.
I thashë Çfarë I bërë asaj.
Tha nëse vinte dikush qe te fejohej me te ajo binte dakort ne gjume e kercenoja qe mos te martohej se do ti bëja kështu e ashtu.
I thashë ti çfarë feje ke?
Tha -musliman.
I thashë kjo nuk lejohet nga sheriati dhe profeti a.s tha mos demto tjerët e mos u demto vete” Kjo qe po bën ti është demtim I muslimanes dhe është e ndaluar me sheriat.Ju mbush mendja xhindit dhe doli dhe u përmend gruaja .

Ka raste qe xhindi nuk I hyn ne trup por I bën vesevese dhe ngacmime nga jashtë dhe tek personat e dobët me besim ia ndërron mendjen shpesh dhe njeriu se kupton qe ndjekja e mendimeve dke rënë pre e shejtanit .

Ju nuk jeni vonë.  Ju nuk jeni herët.  Ju jeni në kohën tuaj.!!!

0

Nju Jorku është tri orë para Kalifornisë, po kjo nuk e bënë Kaliforninë të ngadalshme.

Dikush diplomon në moshën 22 vjeçare, pastaj pret pesë vite ta sigurojë një punë.

Dikush bëhet drejtor i një kompanie të suksesshme në moshën 25 vjeçare , pastaj vdes në moshën 50 vjeçare.

Dikush është ende beqar, përderisa dikush tjetër martohet.

Obama u pensionua në moshën 55 vjeçare, përderisa Trumpi u bë president i SHBA-ve në moshën 70 vjeçare.

Çdokush në këtë botë e ka kohën e tij të caktuar. Ndonjëherë, duket që njerëzit përreth janë më përpara, dhe ndonjëherë dikush duket që është më mbrapa se ju.

Por, gjithsecili po lufon në garën e tij, në kohën e tij. Mos i merrni lakmi të parëve, e as mos i tallni të dytët.

Ata janë në kohën e tyre, ju jeni në kohën tuaj. Jeta është; të kesh durimin ta presësh momentin e duhur për të vepruar.

Pra, çlodhu. Mos u brengos.
Ju nuk jeni vonë.
Ju nuk jeni herët.
Ju jeni në kohën tuaj. – përkthim.

E huazuar.

It’s Your Time Concept

Çfarë është hixhameja ?

0

Çfarë është hixhameja:
Hixhame (arabisht) derivon nga fjala arabe “haxhm” që do të thotë “të thithësh”, kurse anglisht “cupping therapy” është procesi i vënies i disa kupave në pjesë të caktuara të trupit, duke i hequr ajrin nga brenda kupave për të krijuar një vakum. Gjithashtu definohet edhe si rregullimi i kapacitetit të gjakut në organizëm me anë të heqjes së qelizave të vdekura të gjakut dhe heqjes së gjakut të mpiksur në vena e kapilar.
Hixhamja është një nga mjekimet më të mira që sillet si urdhër hyjnor për shërimin e sigurt të një numri të madh sëmundjesh, nga Profeti ynë i lavdëruar Muhamedi alejhi salatu we selam.

Magjia e prishjes se marteses

0
Magjia e prishjes se marteses

Si plotesohet magjia e prishjes se marteses?

Shkon njeriu dinak I urryer tek magjistari I ndyre e kërkon prej tij ti bëj magji vajzes se filanit qe të mos marrtohet.e kërkon magjistari emrin e personit ose nenes se tij ose te saj dhe ndonjë shenjë prej saj .Pastaj I bën magji dhe ia cakton këtë magji ne një ose shumë xhinde.Dhe shkon xhindi dhe e ndjek këtë grua gjersa gjen rastin e hyn tek ajo ne një nga këto raste.
Frike e madhe
Nevriklleku I madh
Mosperkujtim I Allahut
Ndjekja e pesheve ose veprimi I gjynaheve

Xhindi është ndermjet dy gjendjeve
Ose hyn tek gruaja dhe e bën atë qe most e doje asnjë person për bashkeshort nga ata qe e kërkojnë për grua ose fejese dhe ajo I refuzon ato.
Ose nuk mundet te futet dhe I shkakton asaj magjine e imagjinimit duke qëndruar jashtë saj ose e ngacmon me vesvese dhe bën burrin ose gruan te mendoje se bashkeshorti(ja) I saj është I shëmtuar.I bën vonesë burrit për këtë po kështu I bën vonesë dhe gruas.E shikon çdo burrë qe shkon për fejese ajo e refuzon porse ne filim bie dakort e pastaj pas disa ditesh I kthehet mendja e kjo është vesves I shejtanit për te.
Ne rastet e fort atë magjise burri qe do të fejohet me te para se te hyjë ne deren e shtepise se saj ndjen ngushtim gjoksi dhe I nxihet jeta para hyrjes se tij sikur është ne burg I duket e nuk ktheht me përsëri gjatë kësaj kohe xhindi I bëhet shkak gruas për dhimbje kokë here pas here.

Shenjat e kësaj magjie

Dhembje kokë here pas here e nuk mbaron me marrjen e preparataeve mjeksore
Ngushtim I fortë I gjoksit sidomos mbas ikindise gjer ne mesnate
Shikimi I te fejuarit me një pamje te shemtruar
Shtimi I mendimeve humbja e mendjes
Shqtesime gjatë gjumit
Ndonjehere ka dhimbje te perhershme ne bark
Dhimbje te pjeses se poshtme kurizore.

Mjekimi I magjise se prishjes se marteses

I lexon kuran nga libri I Allahut e nëse rrëzohet flet xhindi punon me te siç thame me lart.
Nëse nuk rrëzohet por ndien ndryshim ne trup I thua te veproje si me poshtë
Të fail namzin ne kohën e duhur
Most e degjoje shumë muzikë dhe kenge
Të jetë me abdes gjithë ditën dhe para gjumit dhe te lexoje ajetin 255 te sures bekare

Leximi I lutjeve para gjumit
Degjimi I ajetit 255 çdo një ore ne ditë
Po kështu suret e fundit Ihlas Felak Nas
I lexon ne ujë kuran dhe lahet një here ne çdo tre ditë
Thotë ne mëngjes dhe mbrëmje lutjet e duhura
E zbaton këto gjithmonë ose për një muaj e do jetë midis dy gjendjeve inshallah
1) OSE SHENJAT janë zhdukur e është sheruar sëmundja e magjia është prish
Ose janë shtuar dhimbjet e janë forcuar shenjat ne këtë rast do të rrëzohet e vazhdon si me lart.

 

Magjia e gjakderdhjes – Ky lloj është magji qe ndodh vetëm tek gratë

0
Magjia e gjakderdhjes

Si ndodh magjia e gjakderdhjes?

Ky lloj është magji qe ndodh vetëm tek gratë.magjistari I jep detyrë xhindit te shkoje gruaja qe do ti bëhet magji e te merret me gjakderdhjen tek ajo .Hyn xhindi ne trupin e gruas e ecën nëpër damaret e gjakut sikurse thotë profeti .as “Ecen shejtani tek biri I ademit nëpërmjet eneve te gjakut”
Nëse xhindi mbërrin ne damarin e duhur ne miter vrapon net e e damari nxjerr gjak.thotë profeti .as kur e pyeti hanime vajza e xhaxhit për istihade(gjaku jashtë menstrucionit) ajo është është tronditje nga tronditje e shejtanit” ne një transmetim tjetër Ai është dammar e nuk është prej menstruacioneve.Shi het ne dy hadithete se istihade (gjakderdhja jashtë menstruacioneve) është tronditje prej shejtanit nga damret qe kalojne ne miter.

Çfarë është magjia e gjakderdhjes?

Është ajo qe dijetaret e fikhut e quajne istihade dhe doktorte e quajne En-Narijf .thotë ibn Kethiri “istihade është vazhdimi I daljes se gjakut tek gruaja pas ditëve te zakonshme te menstruacioneve.e vazhdon gjqakderdhja me muaj e sasia e gjakut mund te jetë e paket ose e shumte.

Mjekimi I magjise se gjakderdhjes

I lexon ne ujë kuran dhe pi dhe lahet me te tre ditë dhe nderpritet gjaku me lejen e Allahut.Nëse nuk nderpritet shkruan ajetin ne një soje te pastër dhe e tret ne ujë ose I kendoj ujit kuran dhe pi gjatë dy javeve ose tre e nderp[ritet gjakderdhja me lejen e Zotit.

Shembull I mjekimit te kësaj magjie

Erdhi një grua me te afermin qe kishte gjakderdhje te fortë dhe I lexove kuran dhe I dhashe një kaset me kuran dhe për disa ditë u nderpre gjaku.Përsa I përket shkruarjes se ajeteve te kuranit dhe tertejes se tyre ne ujë për pirje jep fetva sheik ibn Tejmija.Ai thotë lejohet ti shkruhet atij qe ehste goditur diçka nga libri I Allahut dhe permendi një midad te lejuar te lahet dhe te pije prej tij e saktesoi ahmedi dhe te tjerët .Kujdes jo nuskat me kuran por tretja e tij ne ujë.

 

Rukje per furnizim (nafake,pasuri,shendet) (kunder sihrit,mesyshit dhe hasedit te rizkut)

0

Rukje per furnizim (nafake,pasuri,shendet) (kunder sihrit,mesyshit dhe hasedit te rizkut)
Degjoje cdo dite pas namazeve ditore (minimumi 5 here ne dite)
Degjoje me kufje,me bindje dhe zemer se Allahu eshte Sheruesi i Vetem.
Per me teper kontaktoni ndonje musliman qe ben rukje.

Largoji bllokimet e jetes shkaku i syrit te keq dhe smire me kete rukje

0

Largoji bllokimet e jetes shkaku i syrit te keq dhe smire me kete rukje

Degjoje cdo dite pas namazeve ditore (pas namazeve ditore minimumi 5 here ne dite )
Degjoje me kufje , sy mbyllur , me bindje se Sheruesi i Vetem eshte Allahu i Lartmadherishem.
Per me teper kontaktoni ndonje musliman te besueshem qe ben rukje te mirefillte.

Si te bejme rukje ne Pepsi dhe Cola apo dicka te ngjashme?

0

Si te bejme rukje ne Pepsi dhe Cola apo dicka te ngjashme? (Kur ka dicka dyshimte ne pijet te gazuara )

Bismil-lahil-ledhi la jedur-ru me`a-ismihi shej`un fil-erdi ve la fis-semai ve huves-semiّul- alim.

Me emrin e All-llahut pranë emrit të të Cilit nuk bën dëm asgjë në tokë e as në qiell, Ai që dëgjon shumë dhe di çdo send.

Shpresoj qe e kuptoni …

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = ‘https://connect.facebook.net/de_DE/sdk.js#xfbml=1&version=v2.12’; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Ruqyah for Pepsi, Cola etc

Gepostet von Nuruddin Al Indunissy am Donnerstag, 12. April 2018