Home Blog Page 19

Ide të gabuara për hixhamen

0

Ide të gabuara për hixhamen.

1. Nuk ka hadith të saktë që regon se gjaku duhet groposur.

2. Nuk ka hadith të saktë që flet për larjen pas hixhames.

3. Nuk ka hadith të saktë që tregon se hixhamja duhet bërë një herë në vit ose në pranverë ose ditën ose natën.

4. Nuk ka hadith të saktë në lidhje me nxjerrjen e gjakut prej damarëve veprimi I cili quhet “fasd”.

5. Hixhamja me barkun bosh nuk dmth që të bëhet vetëm në mëngjes.

6. Hixhamja e mbaron proçesin e vet kur ndalon gjaku.

7. Nuk ka hadithe të sakta që tregojnë për kupat e thata. (dmth pa prerje). Profeti sal-l Allahu alejhi ue sel-lem ka treguar se shërimi është tek prerja e hixhames.

8. Nuk ka argumente të sakta që tregojnë se mardhëniet seksuale pas hixhames janë të dëmshme.

9. Nuk ka argumente që vërtetojnë se pirja e qumështit ose nënprodukteve të tij janë të dëmshme pas hixhames.

10. Nuk është e saktë se dalja e gjakut të menstruacioneve dhe lehonisë mjaftojnë për gruan dhe nuk ka nevojë për hixhame.

11. Të gjitha vendet që treguam për hixhamen mund të kryehen tek pacienti njëherësh në të njëjtën ditë.

12. Mund të kryhet hixhamja në vende të tjera veç këtyre që u treguan në bazë të nevojës.

Sëmundjet dhe gjendjet e ndryshme që shërohen nëpërmjet hixhames jan

0

Sëmundjet dhe gjendjet e ndryshme që shërohen nëpërmjet hixhames janë: Dhembjet e kokës, migrena, depresioni, stresi, pagjumësia, dhimbjet raumatike me origjina të ndryshme si: dhimbjet e qafës, shpinës, belit, hipertensioni, venat varikoze, nervi Shiatik ose Ishiazi, dhimbjet dhe ënjet e gjurit, mos përqendrimi në punë apo në shkollë, sëmundjet e harresës, urinimin natën, problemet psikologjike të ndryshme,zhurmat në vesh, humbjen e ekuilibrit nga ndryshimet e lartësive, kapsllëku dhe barkëqitja, sëmundjet e prostates, sindromat e njerzve të zyres, (stresi, dhimdjet muskoartikulare, harresat, mospërqendrimi dhe nervozizmi).

Syri i keq shkakton ethe, dhimbje dhe mund te qoje deri te vdekja

0

Në një rast babai im, Sehl ibn Hunejfi, lahej në Harare (një luginë e Medinës). Ai kishte hequr rrobën e sipërme, derisa Amër Ibën Rabia e shikonte. Sehli e kishte lëkurën shumë të bardhë dhe të mirë. Amri u magjeps dhe tha: “Deri tani nuk kam parë këso lëkure (të mirë), as te virgjëresha e fshehur.” Sehli u sëmur në vend dhe filloi t`i shtohet dhimbja. I treguan Muhamedit salallahu alejhi ue selem dhe i thanë se nuk po arrin ta ngrejë kokën. Ai i pyeti: “A dyshoni te dikush?” Ata i thanë: “Amër Ibën Rabia”. Muhamedi salallahu alejhi ue selem e thirri dhe i tha me hidhërim: “Për çfarë arsyeje ndokush e mbyt vëllanë e tij? Pse nuk e bekove kur e pe? Lahu për të.” Amiri lau fytyrën, duart, bërrylat, gjunjët, fundin e këmbëve dhe lagu rrobat e tij me atë ujë, pastaj ia hodhi ujin Sehlit nga mbrapa. Pas kësaj Sehli u shërua menjëherë.” Shënon Ahmedi, Maliku Nesaiu dhe Ibën Maxhe me zinxhir të saktë.

Hixhamja është shërim

0

1. Nga Enesi radi Allahu anhu transmetohet se profeti sal-l Allahu alejhi ue sel-lem ka thënë : “Kush dëshiron të bëjë hixhame le të kërkojë ditën e 17 ose 19 ose 21. Te mos e lejë njeriu t’i ndizet gjaku se po u ndez e vret njeriun”. Transmeton Ibn Maxheh dhe e saktësoi Albani nr 2808.

2. Transmeton gjithashtu Enesi radi Allahu anhu se profeti sal-l Allahu alejhi ue sel-lem ka thënë : “Kur dikujt prej jush i ndizet gjaku le të bëjë hixhame sepse gjaku kur ndizet e vret njeriun”. Ndezja e gjakut mund të jetë në disa raste si psh rasti i tensionit të lartë. Shih librin Zinxhiri i Haditheve të sakta të Shejh Albanit 6/562.

3. Transmetohet nga Xhabiri radi Allahu anhu se profeti sal-l Allahu alejhi ue sel-lem ka thënë : “Hixhamja është shërim”. Mut-tefekun Alejhi. 4. Ka thënë profeti sal-l Allahu alejhi ue sel-lem : “Hixhamja me barkun bosh është më e mirë. Ajo e shton mendjen dhe shton kujtesën”. Transmeton ibn Maxheh, hadithin e saktësoi Albani nr 2810.

Ajo kryhet në kohët e përcaktuara dmth më : 17 ose 19 ose 21 të çdo muaji hënor. Ditët e javës në të cilat bëhet hixhamja janë : E hëna, e marta dhe e enjtja. Vini re: Nëse përplaset data e përcaktuar me ditën e preferuar i jepet përparësi datës. Është e pëlqyeshme që të bëhet me barkun bosh dmth që të jesh disa orë pa ngrënë para hixhames e nuk dmth që ajo të kryeht vetëm në mëngjes sepse është transmetuar nga sahabet se ata e bënin hixhamen netët e Ramazanit.

Vendet ku kryhet hixhameja

0

Vendet ku kryhet hixhameja :

1. Tek e buta e kokës (të cilën e kanë fëmijët të butë kur janë të vegjël).

2. Maja e kokës, aty ku bashkohet kocka e parme me kockën e mbrapme të kokës.

3. Në dy anët e qafës.

4. Ndërmejt shpatullave.

5. Në kurrizin e këmbëve.

6. Në mes të pjesës së pasme të kokës. (Nuk ka hadith të veçantë për këtë vend)

7. Në fundin e kokës aty ku ndodhet një kockë pak e dalë. (Nuk ka hadith të veçantë për këtë vend). Ibnul Kajimi në librin Zad El Mead ka thënë : Kanë rënë në kontradiktë mjekët për hixhamen në këtë vend. Disa e kanë pëlqyer, ndërsa disa të tjerë e kanë refuzuar atë dhe thanë se hadithi që tregohet për të nuk është i saktë.

Recitoje (apo degjoje)kete ajet per syrin e keq te xhelozis per miresite qe ti ka dhon Zoti i Lartmadheruar

0

Recitoje kete ajet per syrin e keq te xhelozis per miresite qe ti ka dhon Zoti i Lartmadheruar
Degjoje kete ajet me dhjetera here ne dite

Translation: In the name of Allah, the most Beneficent, the most Merciful “Or do they envy people for what Allah has given them from His bounty? For we gave the Book and wisdom to the family of Abraham, and we gave them a great kingdom.”

A u kanë zili atyre njerëzve për atë që All-llahu u dha nga mirësitë e Tij? Ne u patëm dhënë pasardhësve të Ibrahimit librin e sheriatin dhe u patëm dhënë atyre pushtet të madh.

Thuaj Zotit faleminderit…

0

Muskujt e syri qe jane ndertuar per te fokusuar objektet levizin 100 000 here gjate dites. Ne nuk i themi ketyre muskujve qe tani levis dhe tani ndalo se levizuri, Por e gjitha kjo ndodhe ne formen e pavetedijshmes. Ashtu si edhe frymemarrja jone ndodhe ne menyre te pavetedijshme, edhe kur jemi zgjuar apo ne gjume. 

Sa e sa proçese te tjera ndodhin brenda organizmit tone te cilat behen ne forme te pavetedijshme. Ne kemi ne kontroll vetem veprimet e jashtme te trupit tone, ndersa se çfare ndodh brenda tyre, as qe e kemi idene. Aty eshte nje bote e pavetedijshme me miliarda procese brenda nje sekonde te vetme te cilat ne menyre te pa besueshme kontrollohen nga truri yne. Por qe truri yne, nuk na njofton fare per keto procese.

Ne jemi ne hije te te gjitha ketyre ngjarjeve, ngase nuk do te mund t’i rezistonim informacionit te tyre, sepse po t’i dinim, nuk do te kishim mundesi te jetonim edhe ne boten e jashtme edhe ne ate te brendshme, ngase do te ishte e pa mundur te funksionim ndermjet dy realiteve te ndryshme. Do te prekupoheshim shume rreth funksionimit te organizmit dhe do te shqetesoheshim per shendetin e tyre vazhdimisht. Prandaj ka qene meshira e Zotit te Gjithsise qe ka krijuar nje perde ndarese midis dy boteve.

Atmosfera e Ramazanit në foto: agjërim, përkushtim, lexim Kur’ani

0

Besimtarët muslimanë kanë hyrë në javën e dytë të agjërimit në muajin e Ramazanit.

Rituali i jetës së përditshme fetare gjatë këtyre ditëve është si ngahera i njëjti: agjërim, përkushtim i shtuar, lexim i shtuar i Kur’anit, dhe ngrënie e përbashkët e iftarit.

Panorama është thuajse e njëjtë në tërë botën islame; diçka që përsëritet për çdo vit, sa herë që troket Ramazani.

Jeta gjallërohet fort për muslimanët gjatë këtij muaji në të perënduar të diellit, për të humbur ritmin kur ai zë e lind.

Fotografitë në vijim përcjellin këtë atmosferë./tesheshi.com/

Përdoreni rregullisht këtë farë të zezë, (Habbetus Seuda) sepse ajo përmban në vete ilaç për çdo sëmundje, përveç vdekjes

0

Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) thotë: I Dërguari i Allahut, Muhamedi (Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të) ka thënë: “Përdoreni rregullisht këtë farë të zezë, (Habbetus Seuda) sepse ajo përmban në vete ilaç për çdo sëmundje, përveç vdekjes”.(Transmeton imam Ahmedi, Tirmidhiu, En Nesaiu, Ibni Maxhe, Imam Albani thotë hadithi është i vërtetë). Gjithashtu, Ebu Hurejra transmeton se i dërguari i Allahut ka thënë për farën e zezë: “Në Farën e Zezë ka shërim për çdo sëmundje, përveç vdekjes.” (Transmeton Buhariu në kapitullin e mjekësisë, Muslimi në kapitullin e selamit.)

Shërimi i pikëllimit, shqetësimev, dhembjeve dhe demoralizimit

0

Shërimi i pikëllimit, shqetësimeve, dhembjeve dhe demoralizimit

Ibn Mesudi , radiallahu anhu., ka treguar se i Dërguari i All-llahut , salaAllahu alejhi we selem, ka thënë:

“Nuk ka rob të cilin do ta godasë dhe do t’i ndodhë ndonjë hidhërim ose shqetësim, e të thotë: ‘O Zot, unë jam robi Yt, babai dhe nënë e të cilit janë robtë e Tu; fati im është në duart e Tua dhe ai sillet në përputhje me urdhrin Tënd. Ti vërtet gjykon drejt. E shqiptoj secilin emër Tëndin të shenjtë dhe çdo atribut me të cilin Ti e ke quajtur veten tënde ose e ke shpallur në librin tënd ose ia ke mësuar cilësdo krijesë tënde ose atij që Ti e quan sekret personal. Zot, bëje Kur’anin fisnik fuqi të zemrës sime, dritë të shpirtit tim dhe mëshirë të qartë që e zhdavarit pikëllimin dhe shqetësimin tim”. Kushdo që të bëjë këtë lutje, All-llahu do t’ia largojë shqetësimet e pikëllimet e tij dhe do t’ia zëvendësojë me gëzime e lumturi”.186

Ibn Abasi , radiallahu anhu., ka treguar se në kohë fatkeqësish, i Dërguari i All-llahut , salaAllahu alejhi we selem, e kishte zakon të bënte këtë lutje: “Nuk ka zot përveç All-llahut të Madhërishëm, të Dashur. Nuk ka zot përveç All-llahut, Zotëruesit të fronit të madhërishëm. Nuk ka zot përveç All-llahut, Zotëruesit të shtatë qiejve, Zotëruesit të Tokës dhe Zotëruesit të fronit fisnik”.187
Në Xhami’u-n e imam Tirmidhiut është thënë gjithashtu se Enesi , radiallahu anhu., e ka transmetuar hadithin në të cilin thuhet se kur i Dërguari i All-llahut , salaAllahu alejhi we selem, ballafaqohej me shqetësime, ai e kishte zakon të bënte këtë lutje: “O i Gjallë, o Drejtues i universit, po e thërras mëshirën Tënde të gjithanshme që të ma tregojë rrugëdaljen nga kjo e keqe që më ka rënë në kokë”.188
Ebu Hurejre , radiallahu anhu., tregon se kur i Dërguari i All-llahut , salaAllahu alejhi we selem, ballafaqohej me sfida të ndryshme, ai e kishte zakon t’i ngriste duart drejt qiellit dhe të lutej: “Lavdi Zotit, Sundimtarit të madhërishëm”, dhe kur e përfundonte këtë lutje, shtonte: “O i Gjallë, o Drejtues i universit”.189
Ebu Bekri , radiallahu anhu., ka treguar se i Dërguari i All-llahut , salaAllahu alejhi we selem, e ka mësuar njeriun që në raste pikëllimi të bëjë këtë lutje: “Zot, të lutem për mëshirën Tënde. Mos më lërë asnjë çast vetëm me veten time. Zot, ma përmirëso gjendjen time me një më të mirë. Vërtet nuk ka zot përveç Teje”.190
Gjithashtu, në sunen e Ebu Davudit është shënuar se Esma bint ‘Umejsi ka treguar se i Dërguari i All-llahut , salaAllahu alejhi we selem, i kishte thënë: “Të t’i mësoj disa fjalë që mund t’i thuash kur je tepër e shqetësuar ose kur të mundojnë brengat ose kur pret se do të kesh brenga? Thuaj: ‘All-llahu është Zoti im dhe unë nuk them se ka ndonjë tjetër’”.191
Sa’d bin Eb Vekasi ka treguar se i Dërguari i All-llahut , salaAllahu alejhi we selem, njëherë i kishte treguar për lutjen e të Dërguarit të All-llahut, Junusit, , salaAllahu alejhi we selem, kur ai ndodhej në barkun e balenës (peshkut), që ka këtë përmbajtje: “Nuk ka zot veç Teje. Lavdi veprës Tënde. Vërtet unë kam gabuar”. Të gjithë myslimanët që e bëjnë këtë lutje, do t’i plotësohet ajo për çka janë lutur.193
Ebu Sa’id el-Hudri ka treguar se i Dërguari i All-llahut , salaAllahu alejhi we selem, njëherë e kishte parë njeriun që quhej Ebu Umame, i cili ishte ulur i vetëm në xhami, jashtë kohës së caktuar për namaz, dhe dukej i shqetësuar. I Dërguari i All-llahut , salaAllahu alejhi we selem, e pyeti: “Pse rri vetëm në këtë orë, o Ebu Umame?” Ai ishte përgjigjur: “Për shkak të disa borxheve të vjetra, që e kam vështirë t’i shlyej, dhe brengat e vazhdueshme, o i Dërguar i All-llahut “. Pastaj i Dërguari i All-llahut , salaAllahu alejhi we selem, i tha: “A do të dëshiroje të t’i mësoj disa fjalë, të cilat, kur t’i thuash, All-llahu do t’i heqë brengat dhe do të të ndihmojë t’i shlyejsh borxhet e tua”. Ebu Umame ia ktheu: “Po, o i Dërguar i All-llahut”. I Dërguari i All-llahut , salaAllahu alejhi we selem, pastaj i tha edhe këtë: “Thuaje për çdo mëngjes dhe darkë: ‘Zot, kërkoj mbështetje tek Ti nga pikëllimi dhe hidhërimi, nga përtacia dhe dobësimi; dhe kërkoj mbështetje tek Ti nga mungesa e guximit dhe koprracia; kërkoj mbështetje tek Ti nga borxhet dhe nga nënshtrimi ndaj padrejtësisë njerëzore”. Ebu Umame shtoi: “Kam vepruar kështu si thua dhe Zoti i ka hequr të gjitha brengat e mia dhe më ka ndihmuar t’i shlyej borxhet e mia”.194
Ibn Abbasi , radiallahu anhu., ka treguar se i Dërguari i All-llahut , salaAllahu alejhi we selem, ka thënë: “All-llahu do t’i heqë brengat e atij që lutet vazhdimisht për falje. Ai do ta ngrisë mbi përpjekjen dhe do t’i japë nga burimi prej nga ai nuk i pret”. 195
Në Musned është shënuar gjithashtu se gjithmonë kur i Dërguari i All-llahut , salaAllahu alejhi we selem, ballafaqohej me vështirësi, ai ngutej të bënte namaz duke tërhequr vërejtjen se All-llahu i gjithëfuqishëm kishte thënë:
“Kërkoni ndihmë (në të gjitha çështjet) me durim dhe me namaz, vërtet, ajo është e madhe (vështirë), por jo edhe për ata që kanë frikë (Zotin)”. (El Bekare, 45)196
Ibn Abbasi ka treguar se i Dërguari i All-llahut , salaAllahu alejhi we selem, ka thënë: “Kur individi është i stërngarkuar me brenga dhe nuk është i disponuar, do të duhej ta thoshte më shpesh: “Nuk ekziston fuqi ose forcë veç asaj të All-llahut”.
Kjo lutje është vërtetuar gjithashtu në dy përmbledhje me hadithe sahihë dhe se kjo është një nga thesarët e fshehur të Xhennetit.197

Nëse këto lutje nuk janë ilaç për brengat, dhembjen dhe indisponimin e dikujt, kjo do të thotë se gjendja e tij është serioze dhe kërkon pastrimin me themel të sistemit të tij nëpërmjet purgacionit ose detoksifikimit të plotë, që shoqërohet me dhikër serioz dhe devotshmërinë e vazhdueshme dhe të qëndrueshme.

Lutjet e përmendura paraqesin pesëmbëdhjetë lloje të ilaçeve shpirtërore, duke përfshirë:
1. Njohjen e njësisë së Zotit të madhërishëm (rububijjet);
2. Njohjen e besimit në njësinë e devotshmërisë (uluhijjet);
3. Kuptimin e njësisë së All-llahut të madhërishëm, me dituri dhe besim të patundur;
4. Pranimin që All-llahu i gjithëfuqishëm është i pastër nga padrejtësitë dhe se ai robit të vet nuk do t’i shkaktojë kurrë asnjë vështirësi pa nevojë dhe pa shkak;
5. Pranimi se dhuna vjen vetëm nga robtë;
6. Lutja drejtuar All-llahut të gjithëfuqishëm nëpërmjet emrave dhe atributeve të tij të madhërishme, që janë zbulesa dhe duhet të njihen patjetër nga krijesat e Tij. Ndër emrat më gjithpërfshirës dhe më të përgjithshëm janë: El Hajj (i Gjalli) dhe El Kajjum (Drejtuesi);
7. Lutja për ndihmë, drejtuar vetëm Atij;
8. Pranimi i robit se vetëm All-llahu është ai që siguron dhe që plotëson nevojat e dikujt dhe vetëm Atë e kërkojnë;
9. Pohimi i individit se varet vetëm prej Tij, mbështetet tek Ai, si dhe pohimi se fati i individit sillet në përputhje me urdhrin e All-llahut; se vetëm Ai ka fuqi ta ndryshojë atë; se ajo që ka përcaktuar Ai e ndjek këtë drejtim dhe se urdhri i Tij është i drejtë;
10. Kërkesa që zemra të ecën nëpër kopshtet e Kur’anit, të jetohet sipas tij dhe ai të njihet si dritë e zemrës dhe shpirtit të individit. Nëpër të, individi do ta mënjanojë dyshimin, do ta mund mallëngjimin, do ta tejkalojë pasionin dhe epshet dhe do të zhdavaritë errësirën. Mësimi i rregullt i Kur’anit gjithashtu e rigjallëron zemrën e individit dhe i ndihmon individit për ta fokusuar qëllimin pas humbjeve materiale dhe të përshtatë prirjen e individit me atë që është e amshueshme, për dallim nga ajo që është kalimtare;
11. Kërkimi i faljes për gabimet (mëkatet);
12. Pendimi për gabimet;