Home Këshilla Nese nena nuk I ka simptomet e sihrit por femija qan nuk...

Nese nena nuk I ka simptomet e sihrit por femija qan nuk rahatohet ateher mesoj keto dhe lexoja femjes shepsh gjat dites

0 views
0
SHARE

Nese nena nuk I ka simptomet e sihrit por femija qan nuk rahatohet ateher mesoj keto dhe lexoja femjes shepsh gjat dites

Suren nas,Suren felek,
SURE EL-FELEK
BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM
”Kul eudhu bi rabbil felek. Min sherri ma halek. Ve min sherri gasikin
idha vekab. Ve min sherrin-nef-fathatin fil ukad. Ve min sherri
hasedin idha hased.”
SURE EL-NAS
BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM
”Kul eudhu bi rabbin-nas. Melikin-nas.ilahin-nas.
Min sherril-vesvasil-hanas. El-ledhi juvesvisu fi sudurin-nas
Minel-xhin-neti ven-nas.”

EM JEHSUDUNE EN-NASE ‘ALA MA ‘ATAHUMULLAHU MIN FEDLIHI-A u kanë zili atyre njerëzve për atë që All-llahu u dha nga mirësitë e Tij
LEKAD HALEKNAL-’INSANE FI ‘AHSENI TAKWIM Vërtet, Ne e krijuam njerin në formën më të bukur.

Duaja për mbrojtjen e fëmijëve E vëndon dorën e djathtë mbi kokën e fëmijës, dhe ja lexojmë këtë lutje një herë, ose më shumë herë dhe inshAllah me lejen e Allahut do të jetë i mbrojtur, nga shejtanët dhe syri i keq.
E’udhu bi Kelimatil-lahit-tammeh min kul-li shejtanin ue
hammeh, ue min kul-li ‘ajnin ue lammeh.” – (Lus Allahun, që t’ju mbrojë me fjalët e Tija të plota nga çdo shejtan, nga çdo helm dhe nga çdo sy i keq.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here