Home Këshilla Mjekimi I atij qe smund te kryeje marredhnie seksuale me gruan e...

Mjekimi I atij qe smund te kryeje marredhnie seksuale me gruan e tij

0 views
0
SHARE
Mjekimi I atij qe smund te kryeje marredhnie seksuale me gruan e tij
Lidhja
Është qe burri deshiron por nuk mundet te kryeje marredhenie me gruan e tij.Nëse duam të mësojmë si ndodh kjo lidhje duhet qe të mësojmë se si organi seksual vjen ne formë për te kryer marredhnie.Dihet se organi seksual burrit cope mishi elastike qe kur vjen gjaku fryhet e kur iken gjaku bëhet si me pare.
Procesi I ardhjes ne formë te penisit kalon ne tre faza
1) kur ndodh eksitimi I burrit testikulat leshojne hormone qe I hedhin ne gjak gjersa hormone arrin ne koken e penisit dhe karikohet trupi siç e ngjan energjise elktrike.
2) Mberrijne sinjalet e eksitimit tek qendra e veçantë për këtë gjë ne tru.
3) Dhe qendra e kestimit ne tru dergon sinjale te shpeshta ne qendren e nervave seksuale qe ndodhet ne shtyllen kurrizore.kështu hapet valvola qe ishte mbyllur dhe lëshon gjak me shpejtesi ne oragnet seksuale I drejtuar ne penis e hidhet gjaku e ai fryhet.
Si ndodh lidhja tek burri?
Perqendrohet shejtani I magjise ne trurin e burrit saktesisht ne qendren e eksitimit qe dergon sinjale ne oragnet seksuale.Pastaj e le organin te punoje normalisht.nëse afrohet burri tek gruaja e tij e deshiron te kryeje marredhenie seksuale me te shejtani prej xhindeve ia prish qendren e kesitimit ne tru e nderpriten sinjalet e dërguara ne pareatrin qe punon gjakun ne penis.ne këtë rast ktheht gjaku me shpejtesi prapa e penisi tkurret.
Kështu e gjen burrin qe zakonisht perkedhel gruan e tij ose pergezon atë dhe fryhet penisi.e nëse afrohet tek ajo tkurret e nuk mund te kryeje marredhnie seksuale me gruan e tij sepse fryerja ardhja ne formë e penisit është procesi kryesor ne plotesimin e aktit seksaul.siç ndodh tek burri magjia e lidhjes nga gruaj e tij po kështu mund të ndodhë dhe gruas lidhja nga buri I saj.Lidhja e gruas është pse llojesh.
Lidhja e ndalimit
Ky lloj lidhje është qe gruaja te pervoje te ndaloje burrin e saj nga kryerja e marredhenieve seksuale.Ajo ngjit kofshet njera me tjetern saqë burri nuk mund te kryeje marredhenie me te sepse kjo është jashtë deshires se gruas.Një djalosh gruja ete cilit ishte goditur me magji e qortonte gruan e tij e ajo I thoshte se kjo është jashtë deshiures se saj e I tha lidhi kembet e mia me litar para marredhnieve e mos ngjiten me njera tjetrën.Dhe bëri këtë gjë por nuk shkoi shkoi gjë .Ajo I tregoi atij qe te jepte ilac gjumi kur donte te kryeje marrehdnie e kjo gjë nuk bënte .
Lidhja e naivitetit
Perqendrohet xhindi I lidhur me magjine ne qendren e ndjesore ne trurin e gruas.nëse burri I saj do të kryeje marredhenie xhindi ia humbet ndjenjat dhe nuk ndjen kenaqesi e nuk I përgjigjet burrit te saj.Ajo është para tij e droguar e ai bën me te çfarë do e gjendrat nuk leshojne lengun tek oragni seksual I gruas qe ndihmon ne kryerjen e marredhenieve e nuk plotesohet akti seksual.
Lidhja e gjakderdhjes
Folem për magjine e gjakderdhjes ne llojin e tetë te magjise dhe qartesuam mynyren e saj.Por ky lloj magjie ndryshon nga magjia e gjakderdhjes ne këtë çështje.lidhja e gjakderdhjes ndodh vetëm ne kohën e marredhieneve kurse magjia e gjakderdhjes nuk ka lidhje me këtë por vazhdon me ditë.Lidhja e gjakdewrdhjes ndodh kur nëse deshiron burri te kryeje marredhnie me gruan e tij shejtani bëhet shkak për gjakderdhje te madhe e burri nuk mund te kryeje marredhenie.Me tha një burrë qe kish qenë ushtar qe kur shkonte me leje ne shtepi gruas I zbriste gjak e vahzdonte gjatë lejes 5 ditë ose me shumë e kur kthehej ky ne ushtri asaj I nderpritje gjaku sapo dilte ai nga shtëpia e kështu I ndodhte gjithmonë.
Lidhje e mbylljes
Nëse burri me një vajzë te virgjër e nëse do të kryej marredhenie me te e gjen sikur nuk është e virgjër e dyshon tek ajo.Këtu ka shumë mundësi qe shejtan I ti beje magjine imagjinimit
Mjekimi I lidhjes ka disa rrugë
Ruuga e pare
I lexon te semurit kuran e permdnur me pare e nëse flet xhindi qe punon për magjine e pyat atë për vendin e magjise dhe e prish magjine duke e nxjerrur e djegur atë.e urdheron xhindi te dali nga trupi e nëse del xhindi prishet magjia.e nëse I lexon kuran e nuk flet perdor rrugët me kendimin e kuranit ne ujë.
Rruga e dytë lexon ajetet e meposhteme 2 here ne ujë e pin dhe lahet me to për shtatë ditë e prishet magjia inshallah
Ajetet 81-82 te sures Junus
Ajete 117-122 el Araf.
Ajeti 69 I sure staha
Rruga e tretë
Merr 7 flete sidiri jeshil dhe I shtyp mirë me dy gurë .Pastaj I fut ne edhe me ujë duke I trazuar gjethet me ujë e lexon net e ajetin e sures Bekare 255 (7 here) dhe tre suret e dundit te kuranit Ihlas Felak e Nas 7 here pastaj e urhderon te semurin te pije e te lahet me atë ujë 7 ditë pa shtuar net e ujë tjetër dhe pa e zier ujin ne zjarr.nëse do ta ngrohe le ta ngrohe ne nxehtesine e diellit dhe nuk e hedh ujin ne vende te pista.prishet magjia dhe zgjidhet lidhja e magjise dhe ne larjen e pare inshallah.
Rruga e katert
I lexon atij kuran ne vesh e pastaj përsëri ne vesh I lexon ajetin 23 te sures furkan.e perserit këtë 100 here e me shumë gjersa te ndjeje një keputje te gjymytyreve te tij.Dhe leximin e perserit disa ditë sa të mos ndjeje me gjë e te ikin shenjat e magjiseE kështu shenjat e magjise janë prishur.
Rruga e peste
merr një edhe me ujë dhe lexon net e tre suret e fundit te kuranit dhe lutjen e meposhteme
I lexon këto dua shtatë here dhe pi e lahet për 3 ditë prishte magjia e zgjidhet me lejen e Zotit.
Rruga e gjashtë
I lexon ne vesh te semurit el fatihane 70 here ose me shumë
Ajetin 255 te sures bekare rreth 70 here gjeta tre ditëve ose shtatë ditëve e prishte magjia me lejen e Allahut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here