Home Këshilla Magjia e ndarjes në mes të bashkëshortëve

Magjia e ndarjes në mes të bashkëshortëve

0 views
0
SHARE

Magjia (sihri) – edhe ky fenomen është i përhapur sikurse mësyshi dhe që prej tij rezultojnë shumë sëmundje: si trupore, shpirtërore e psikike. Si p.sh., magjia e ndarjes në mes të bashkëshortëve, duke filluar me urrejtje ndërmjet tyre dhe shejtani iu krijon iluzione, që ta shohin njëri-tjetrin të shëmtuar dhe nxitja e grindjeve në mes tyre dhe më në fund ndarja.Shërimi i vetëm i saj është rukja. Sulmi i xhindëve – kjo vjen si shkak i dëmtimit të tyre apo të dashuruarit e xhindit pas njeriut, përqendrimin e ka në sistemin qendror nervor të njeriut, që shpesh shfaqet me simptoma çmendurie dhe sulmesh epileptike dhe shumica e këtyre të sëmurëve përfundojnë në psikiatri.

Gjethet e Sidrit

Po ashtu prej ilaçeve është ajo që ka thënë M’ameri në veprën e tij “el-Xhamië” në të cilën ka thënë:

“Në librat e Ibën Uehbit thuhet që të marrësh 7 gjethe nga Sidri jeshil, dhe t’i thërrmosh ato duke i rrahur midis dy gurëve, pastaj t’i hedhësh në ujë dhe të lexosh në të Ajetul-Kursij, ato (sure) që fillojnë me “Kul”, pastaj të pish tre gllënjka prej këtij uji dhe të lahesh me të, kjo ka për t’i larguar (me lejen e Allahut) të gjitha ato që e kishin kapluar atë – in shaa Allah. Dhe ky ilaç është i mirë për atë burrë që s’mund të ketë marrëdhënie intime me gruan e tij.”

Ka përmendur M’ameri në “Xham’i-un” e tij, Kurtubi në Tefsirin e tij, Hafidh (Ibën Haxheri) në “Fet-hul-Barij,” nga Ibëni Uehbi në disa libra të tij se ka thënë:

“Merren 7 gjethe nga Sidri jeshil,” sidri është pema e (familjes së bimëve) Rhamnus, e mirënjohur, ekziston në Medine, madje edhe nëpër rrugë. Por merr 7 gjethe jeshile, e jo gjethe të thata te shitësit e parfumeve, por jeshile. “Pastaj t’i thërrmojë ato duke i rrahur midis dy gurëve.” Pra, t’i thërrmojë mirë ato, “Pastaj t’i fus ato në ujë,” pra t’i përziejë me ujë, “dhe të lexojë në to: Ajetul Kursij, dhe (suret) që përmbajnë në fillim (fjalën) Kul,” Kul-hu uAllahu eha; Kul-eudhu bi Rabil Felek dhe Kul-eudhu bi Rabbi Nas.

Shejkhu jonë Ibën Bazi thotë: “Në këtë ujë lexon ajetet (që kanë zbritur) për magjinë dhe hasetin, bashkë me Ajetul-Kursij, suret që fillojmë me ‘Kul’, lexon ajetet që është përmendur magjia në Kuran, dhe ajetet (që është përmendur) haseti. Pastaj pi tre gllënjka prej këtij uji.”

Kurse njëri nga dijetarët thotë: “Të lihet (ky ujë) në qiell të hapur,” pra të mos futet në frigorifer apo diku tjetër, “të lihet në qiell të hapur dhe të pijë prej tij tre herë, dhe të lahet me të, sepse ai (me lejen e Allahut) e largon tërë magjinë që e kishte kapur, sidomos atë lloj magjie kur burri s’mund t’i afrohet gruas së vet për të bërë marrëdhënie intime, apo kur gruaja e urren burrin e saj, kjo pa dyshim se bën dobi.”

Këtë e kanë përcjellë dijetarët. Ka porositur me këtë Ibën Kajjimi, shpjeguesit e librit “Kitabu-Teuhid,” dhe Shejkhu jonë Ibën Bazi, dhe kanë thënë se provat e vërtetuara tregojnë për dobinë e tyre.

 

SHARE
Previous articleMjalti numër një në botë për efektet mjekuese 
Next articleMjalte i pyllit
“Sikur ndokush prej jush të kishte një lumë përpara shtëpisë së tij dhe të lahej në të pesë herë në ditë, a do të ngelte ndonjë papastërti në trupin e tij?” Thanë: Jo, asnjë papastërti nuk do të mbetej. Tha i Dërguari i Allahut: “Kështu janë edhe pesë namazet me të cilat Allahu fshin gjynahet.” (Buhariu dhe Muslimi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here