Home Këshilla Magjia e gjakderdhjes – Ky lloj është magji qe ndodh vetëm tek...

Magjia e gjakderdhjes – Ky lloj është magji qe ndodh vetëm tek gratë

0 views
0
SHARE
Magjia e gjakderdhjes

Si ndodh magjia e gjakderdhjes?

Ky lloj është magji qe ndodh vetëm tek gratë.magjistari I jep detyrë xhindit te shkoje gruaja qe do ti bëhet magji e te merret me gjakderdhjen tek ajo .Hyn xhindi ne trupin e gruas e ecën nëpër damaret e gjakut sikurse thotë profeti .as “Ecen shejtani tek biri I ademit nëpërmjet eneve te gjakut”
Nëse xhindi mbërrin ne damarin e duhur ne miter vrapon net e e damari nxjerr gjak.thotë profeti .as kur e pyeti hanime vajza e xhaxhit për istihade(gjaku jashtë menstrucionit) ajo është është tronditje nga tronditje e shejtanit” ne një transmetim tjetër Ai është dammar e nuk është prej menstruacioneve.Shi het ne dy hadithete se istihade (gjakderdhja jashtë menstruacioneve) është tronditje prej shejtanit nga damret qe kalojne ne miter.

Çfarë është magjia e gjakderdhjes?

Është ajo qe dijetaret e fikhut e quajne istihade dhe doktorte e quajne En-Narijf .thotë ibn Kethiri “istihade është vazhdimi I daljes se gjakut tek gruaja pas ditëve te zakonshme te menstruacioneve.e vazhdon gjqakderdhja me muaj e sasia e gjakut mund te jetë e paket ose e shumte.

Mjekimi I magjise se gjakderdhjes

I lexon ne ujë kuran dhe pi dhe lahet me te tre ditë dhe nderpritet gjaku me lejen e Allahut.Nëse nuk nderpritet shkruan ajetin ne një soje te pastër dhe e tret ne ujë ose I kendoj ujit kuran dhe pi gjatë dy javeve ose tre e nderp[ritet gjakderdhja me lejen e Zotit.

Shembull I mjekimit te kësaj magjie

Erdhi një grua me te afermin qe kishte gjakderdhje te fortë dhe I lexove kuran dhe I dhashe një kaset me kuran dhe për disa ditë u nderpre gjaku.Përsa I përket shkruarjes se ajeteve te kuranit dhe tertejes se tyre ne ujë për pirje jep fetva sheik ibn Tejmija.Ai thotë lejohet ti shkruhet atij qe ehste goditur diçka nga libri I Allahut dhe permendi një midad te lejuar te lahet dhe te pije prej tij e saktesoi ahmedi dhe te tjerët .Kujdes jo nuskat me kuran por tretja e tij ne ujë.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here