Home Këshilla Lutjet kryesore për identifikimin dhe shkatërrimin e magjisë

Lutjet kryesore për identifikimin dhe shkatërrimin e magjisë

172 views
0
SHARE

Falënderimi i qoftë Allahut, Zotit të botëve. O Zot, Ty të përket i gjithë falënderimi, i hapur dhe i fshehtë. O Zot, Ty të përket i gjithë falënderimi, o Ti që je Një i Vetëm në pushtetin dhe sundimin tënd dhe je veçuar me madhështi dhe fuqi absolute.
Krijove e urdhërove, Ti nuk zhdukesh kurrë, nuk mungon e as nuk përfundon. Ti ekziston me Qenien Tënde, Lavdëruar qofsh, Ti je i Vetmi, i Madhërishëm në Lartmadhërinë e Tij, i Gjithëdijshëm me gjendjet e xhinëve dhe njerëzve, i Madh dhe i Lartësuar, Njohës i gjithçkaje, Lavdëruar qofsh, ti je Madhështori. Të falënderojmë o Zot me falënderimin e pejgamberëve, njerëzve të afërt e të mirë, dhe engjëjve të afërt.
O Zot, të falënderojmë ashtu siç pëlqen të dëgjosh nga robërit e Tu. O Zot, të falënderojmë me falënderime të shumta.
O Zot, bekoje robin dhe pejgamberin tënd Muhamedin alejhissalatu vesselam, dhe shokët e tij të mirë e të pastër.
O Zot, Ti je më i Madhi. O Zot, Ti je më i Madhi. O Zot, Ty të përket i gjithë falënderimi. O Zot, ne të lavdërojmë në mëngjes e në mbrëmje.
O Zot, Ti je Njohësi i të gjitha çështjeve. O Zot, Ti je Ai që zbrite librin, i urdhëron retë, i mposht kundërshtarët, e dënimi Yt është i ashpër.
O Zot, mposhti të gjithë magjistarët dhe ndihmësit e tyre. O Zot, Ti je Ai që zbrite librin, i urdhëron retë, i mposht kundërshtarët, e ndëshkimi Yt është i rreptë.
O Zot, mposhti të gjithë magjistarët dhe ndihmësit e tyre, O Zot, mposhti të gjithë magjistarët dhe ndihmësit e tyre. O Zot, vriti të gjithë ata, O Zot, mos e lë asnjë prej tyre.
O Zot, vriti të gjithë magjistarët dhe ndihmësit e tyre. O Zot,tek Ti kërkojmë strehim nga e keqja e tyre.
O Zot, prej Teje kërkojmë mbrojtje nga sihri dhe nyja e tyre, o i Fortë, i Gjihtëfuqishëm. O Zot, prej Teje kërkojmë mbrojtje nga sihri dhe nyja e tyre. O Zot, zbrit tek ta dënimin e ashpër, O Zot, zbrit tek ta dënimin e ashpër, i cili nuk mund të zmbrapset dhe të cilin nuk mund ta largojë askush.
O Zot, shkatërroje më të fortin prej tyre, o Zot, shkatërroje më dinakun, më të madhin dhe më të fshehtin prej tyre.
O Zot, shkatërroje më të dijshmin me sihr dhe më të fortin. O Zot, shkatërroje secilin tiran kokëfortë, O Zot, shkatërroje secilin tiran kokëfortë, O Zot, shkatërroje secilin tiran kokëfortë dhe çdo djall arrogant, rebel.
O Zot, shkatërroje secilin që i sulmon me sihr robërit e Tu, o Zot, vriti që të gjithë ata, pasi ata janë të paaftë karshi Teje.
O Zot, shkatërroje çdo xhin magjistar i cili i vërsulet robërve Tu. O Zot, prej Teje kërkojmë strehim nga e keqja e tyre. O Zot, shkatërroje secilin që i sulmon me sihr robërit e Tu.
O Zot, vriti që të gjithë ata dhe mos e lë asnjërin prej tyre, pasi ata janë të paaftë karshi Teje.
O Zot, shkatërroji ata ashtu siç e shkatërrove popullin Ad dhe Themud. O Zot, shkatërroji ata ashtu siç e shkatërrove popullin e Lutit. O Zot, goditi ata me gurë, O Zot, goditi ata me gurë, O Zot, goditi ata me gurë. O Zot, goditi ata me gurë të pjekur nga balta.
O Zot, dërgoju atyre një erë të furishme. O Zot, dërgoju atyre një erë të furishme në një ditë tragjike të vazhdueshme.
O Zot, bëji ata sikur trungje të shkulura hurmash. O Zot, shkatërroji ata me një ulërimë të tmerrshme. O Zot, mos le asnjë gjurmë të tyre.
O Zot, dërgoju atyre një ushtri Tënde, dhe engjëj Tu. O Zot, zbrit tek ta dënimin tënd të dhembshëm dhe ndëshkimin tënd të ashpër. O Zot, dërgoju atyre një ushtri Tënde, dhe engjëj Tu.
O Zot, dërgoju atyre një ushtri Tënde, dhe engjëj Tu. O Zot, zbrit tek ta dënimin tënd të dhembshëm dhe ndëshkimin tënd të ashpër. O Zot, dërgoju atyre një ushtri Tënde, dhe engjëj Tu, ashtu që ta shijojnë dënimin e dhembshëm, e t’i godasin në fytyrë e në shpinë.
O Zot, bëje që ta shijojnë dënimin e dhembshëm. O Zot, zbrit tek ta dënim nga qielli. O Zot, fundosi me ujë ashtu siç e dënove popullin e faraonit. O Zot, dërgoju atyre yjet që shpojnë terrin, meteorë të zjarrtë, dhe stuhi shkatërruese.
O Zot, zbrit tek ta dënimin tënd të dhembshëm. O Zot, dridhi ata me një dridhje të fortë dhe mallkoji me një mallkim të madh.
O Zot, vrite secilin që bën magji dhe secilin që ka kaluar çdo kufi, dhe i mohon me kryeneçësi ajetet Tua. O Zot, ngarkoje atë me dënime të rënda.
O Zot, bëji yjet predha që t’i godasin ata, zekumin bëja ushqimin e tyre, dhe jepu të pinë ujë të vluar.
O Zot, fut frikë në zemrat e tyre dhe tmerroji ata. Largoji nga ajo që ata e dëshirojnë. Derdh mbi kokat e tyre ujë valë dhe shkriji me të çfarë kanë në barqe, shpinat e tyre, duart e këmbët.
O Zot, digji ata me një zjarr që do t’u vijë papritur, e do t’i trullosë, kështu që nuk do të mund ta shmangin nga fytyrat dhe trupat e tyre.
O Zot, bëji ata si drithë i korrur. O Zot, derdh mbi ta dënim. O Zot, mos lë kurrë asnjë prej tyre. O Zot, derdh mbi ta dënim të dhemshëm.
O Zot, kapi ata në pritë. O Zot, bëji ata si sana e copëtuar. O Zot, vendosi në qafat, duart e këmbët e tyre zinxhirë të hekurt. O Zot, dënoje secilin që ia kthen shpinën të vërtetës dhe është arrogant, që bën zili, lidh nyje dhe bën magji.
O Zot, dridhe tokën nën këmbët e tyre dhe dërgoju atyre dënim nga qielli, ndërprejau furnizimin. Nxiri nga fortifikatat dhe shtëpitë e tyre të nënshtruar e të poshtëruar.
O Zot, shkatërroje pushtetin e tyre, copëtoje grupin e tyre dhe prishjau armët dhe çdo gjë që e përdorin në magjitë e tyre kundër muslimanëve.
O Zot, prishjau magjitë e tyre kudo që janë dhe çfarëdo që të jenë. O Zot, shkatërroji çifutët dhe të krishterët dhe të gjithë ata që i përkrahin nga radhët e magjistarëve, o i Forti.
Me emrin e Zotit prishet çdo magji, me emrin e Zotit prishet çdo magji e ngrënë, me emrin e Zotit prishet çdo magji e pirë, me emrin e Zotit prishet çdo magji e ngrënë dhe e pirë, me emrin e Zotit prishet çdo magji e lidhur,
me emrin e Zotit prishet çdo magji e groposur, me emrin e Zotit prishet çdo magji e ruajtur, me emrin e Zotit digjet çdo magji e ruajtur, me emrin e Zotit prishet çdo magji e groposur në shtëpi.
O Zot, prishe çdo magji të groposur në varre. O Zot, prishe çdo magji në varr. O Zot, prishe çdo magji të të vdekurit në varr.
O Zot, prishe çdo magji të shpërndarë. O Zot, prishe çdo magji në parfum. O Zot, prishe çdo magji që i merret era nga parfumi. O Zot, prishe çdo magji të shkruar. O Zot, prishe çdo magji të shkruar me gjak.
O Zot, prishe çdo magji që e kanë shkruar me gjak.
O Zot, prishe çdo magji që e kanë shkruar me shkronja, numra apo simbole.
O Zot, prishe çdo magji të vjetër, të fortë e të fshehtë. O Zot, prishe çdo magji të yjeve. O Zot, prishe magjinë e adhuruesve të yjeve. O Zot, prishi të gjitha magjitë e çifutëve. O Zot, prishi të gjitha magjitë e çifutëve, të krishterëve, budistëve, hindusëve, Ti je i Forti, i Gjithëfuqishmi.
O Zot, prishe çdo magji që e kanë bërë në kishë. O Zot, prishe çdo magji që e kanë vendosur në fotografi. O Zot, prishe çdo magji që e kanë bërë në statujë. O Zot, prishe çdo magji në statujë.
O Zot, prishe çdo magji që e kanë lidhur në statujë. O Zot, prishe çdo magji që e kanë groposur në statujë. O Zot, prishe çdo magji që e kanë lidhur në nyje. O Zot, prishe çdo magji të lidhur në nyje.
O Zot, prishe çdo magji që e kanë bërë nga pjesët e kafshëve. O Zot, prishe çdo magji që e kanë lidhur në flokë. O Zot, prishe çdo magji që e kanë bërë nga rrobat e të sëmurit.
O Zot, prishe çdo magji që e kanë shkruar me gjak. O Zot, prishe çdo magji që e kanë shkruar me gjakun e gruas. O Zot, prishe çdo magji që e kanë bërë me ar, argjend, bakër apo zhivë.
O Zot, prishe çdo magji me zhivë, me të cilën i kanë përfituar djajtë. O Zot, prishe magjinë e shpirtrave. O Zot, prishe magjinë e çmendurisë. O Zot, prishe magjinë e ndarjes së bashkëshortëve. O Zot, prishe magjinë e shkurorëzimit.
O Zot, prishe magjinë e shkurorëzimit, ndarjes dhe urrejtjes. O Zot, prishe magjinë e urrejtjes. O Zot, bëje magjinë e shkurorëzimit shtim në dashuri.
O Zot, bëje magjinë e ndarjes së bashkëshortëve shtim në dashuri mes tyre.
O Zot, prishe magjinë e dashurisë. O Zot, prishe magjinë e dashurisë së ndaluar. O Zot, prishe magjinë e zinasë.
O Zot, prishe magjinë e rënies në zina. O Zot, prishe magjinë e nënshtrimit, përfitimit dhe dashurisë. O Zot, prishe çdo magji në zemër. O Zot, prishe nyjen e dashurisë.
O Zot, prishe magjinë e shkatërrimit të martesës. O Zot, prishe magjinë e vajzërisë (beqarisë).
O Zot, prishe magjinë e ndryshimit të bashkëshortëve. O Zot, prishe magjinë e xhinëve. O Zot, prishe magjinë e të dashuruarit. O Zot, prishe magjinë e të dashuruarit nga xhinët. O Zot, prishe magjinë e sëmundjes. O Zot, prishe magjinë e kancerit. O Zot, prishe magjinë e çmendurisë.
O Zot, prishe magjinë e vesveseve. O Zot, prishe magjinë e moslindjes. O Zot, prishe magjinë e dështimit të fëmijës. O Zot, prishe magjinë e shterpësisë. O Zot, prishe magjinë e gjakderdhjes.
O Zot, zgjidhe çdo nyje në mitër.O Zot, zgjidhi të gjitha nyjet. O Zot, digji të gjitha nyjet dhe pengesat në mitër. O Zot, prishe magjinë mes bashkëshortëve. O Zot, prishe magjinë e urrejtjes. O Zot, prishe magjinë e dështimit të punës. O Zot, prishe magjinë e humbjes në punë. O Zot, prishe magjinë e humbjes së pasurisë.
O Zot, prishe magjinë e varfërisë. O Zot, prishe magjinë e mosbesimit. O Zot, prishe çdo magji që largon nga praktikimi i fesë. O Zot, prishe çdo magji që largon nga qëndrueshmëria në fe. O Zot, prishe çdo magji që largon nga hixhabi.
O Zot, prishe çdo magji që largon nga Kur’ani.
O Zot, prishe çdo magji që largon nga islami. O Zot, prishi magjitë e mosbesimit dhe shthurjes. O Zot, prishi magjitë e dyshimit. O Zot, prishi magjitë e vrasjes dhe shkatërrimit.
O Zot, prishe magjinë e vrasjes, hakmarrjes dhe shkatërrimit. O Zot, prishi magjitë e vjedhjes dhe shantazhit. O Zot, prishe çdo magji të vazhdueshme. O Zot, prishe çdo magji të vazhdueshme që përsëritet.
O Zot, prishe çdo magji që bëhet me sy. O Zot, prishe çdo magji që bëhet me shikim. O Zot, prishe çdo magji nga syri i magjistarit. O Zot, prishe çdo magji të fortë. O Zot, prishe çdo nyje. O Zot, prishe çdo nyje në trup.
O Zot, digje çdo nyje dhe zgjidhe çdo nyje. O Zot, prishi nyjet më të mëdha. O Zot, zgjidhi nyjet më të mëdha. O Zot, zgjidhe nyjen më të madhe nga e cila janë shpërndarë nyjet.
O Zot, përplasja magjinë atij që ka bërë magji. O Zot, prishe magjinë e robërisë. O Zot, prishe çdo magji që buron nga nëna apo babai. O Zot, prishe çdo magji të fshehtë dhe të fortë. O Zot, prishe çdo magji që ka depërtuar në brendësi. O Zot, përplasja magjinë atij që ka bërë magji.
O Zot, bëje që magjistari ta shijojë dhembjen e magjisë së tij. O Zot, bëje që të dështojë puna e tij. O Zot, përplasi magjistarët së bashku me ndihmësit e tyre. O Zot, përplasi magjistarët së bashku me ndihmësit e tyre.
O Zot, përplasi të dështuar ndihmësit e magjistarëve. O Zot, nxiri ata nga trupat, duke qenë të nënshtruar, e të nënçmuar. O Zot, ndihmoje robin dhe robëreshën Tënde.
O Zot, ndihmoje librin, fenë Tënde dhe sunetin e pejgamberit Tënd alejhissalatu vesselam. O Zot, jepi shërim robit Tënd, shërim pas të cilit nuk ka sëmundje.
O Zot, zbrite shërimin. O Zot, largoje çdo sëmundje.
O Zot, shëroji ata me shërimin Tënd, dhe largoji ata nga e keqja. O Zot, Ti je Shëruesi, nuk ka shërim pos shërimit Tënd, shërim i cili nuk lë gjurmë të sëmundjes.
O Zot, magjinë nuk mund ta prish kush pos Teje, i Lartësuar qofsh dhe nyjet nuk i zgjidh kush pos Teje, i Lartësuar qofsh.
O Zot, nuk bëhet magjia pos me lejen dhe dijen Tënde dhe nuk prishet ndryshe pos me lejen dhe fuqinë Tënde, O Zot, prishi të gjitha magjitë, O Zot, prishi të gjitha magjitë, të fshehta e të forta, të vjetra e të reja, O Zot, prishi magjitë që janë shumuar tek ta, o Zot prishi magjitë e shumta që janë të llojllojshme tek ta, O Zot, prishi magjitë e familjeve,
o Zot rishe magjinë e ndarjes së familjeve, o Zot prishe magjinë e shkatërrimit të familjeve, O Zot, prishe magjinë e të afërmve, O Zot, prishe magjinë e të afërmve, o Zot prishe çdo magji prej të afërmve,
O Zot, prishe çdo magji që ata e trashëguan, o Zot prishe çdo magji që e trashëguan fëmijët nga baballarët, nënat dhe gjyshërit , O Zot, prishe çdo magji të zgjatur,
O Zot, prishe çdo magji të zgjatur, O Zot, prishi magjitë e pagjumësisë, o Zot prishi magjitë e dështimit, o Zot prishi magjitë e dështimit , O Zot, prishe çdo magji që ia shkatërron dijen,
O Zot, prishe çdo magji që ia shkatërron dijen dhe veprimin e tij, O Zot, prishe çdo magji që ia shkatërron dijen, O Zot, prishe çdo magji që shkakton harresë, o Zot prishe magjinë e harresës,
O Zot, prishi magjitë e verbërisë, o Zot prishe çdo magji në veshka, O Zot, prishe çdo magji që e kanë bërë për shkatërrimin e trupave, O Zot, prishe çfarë ka në shtëpi, O Zot, prishe çfarë ka në shtëpi prej magjive të fshehta, O Zot, prishe çfarë ka në shtëpi prej magjisë që e kanë fshehur, o Zot prishe çdo magji në shtëpi, O Zot, digji magjitë e ruajtura në shtëpi, o Zot prishe çdo magji në shtëpinë e atij që e kanë bërë magjinë,
O Zot, prishe çdo magji në shtëpitë e magjistarëve, o Zot prishe çdo magji që e kanë hudh në det, o Zot prishe çdo magji që e kanë hudh në det, O Zot, digje çfarë ka në det prej magjive të muslimanëve, o Zot digje çfarë ka në lumenj prej magjive të muslimanëve, O Zot, digje çfarë ka në bregdet prej magjive që i kanë groposur, o Zot prishe çdo magji që e kanë lidhur në ndonjë shpend,
o Zot prishe çdo magji që e kanë lidhur në ndonjë shpend, O Zot, prishe çdo magji që e kanë lidhur në pemë, O Zot, prishe çdo magji që e kanë varur në pemë, O Zot, prishe çdo magji që e kanë bërë nga vjetërsinat, o Zot prishe çdo magji që e kanë bërë nga metalet, o Zot prishe çdo magji që e kanë bërë në dru, O Zot, prishe çdo magji të gdhendur,
O Zot, prishe çdo magji të gdhendur, o Zot prishe çdo magji të vizatuar, O Zot, prishe magjinë e hajmalive, O Zot, prishe magjinë e hajmalive, o Zot prishe çdo magji të ruajtur, o Zot prishe çfarë ka në barqe, o Zot prishe çfarë ka në barqe,
o Zot nxire çfarë ka në barqe, copëtoje çfarë ka në barqe dhe digje çfarë ka në barqe, O Zot, nxire çfarë ka në barqe dhe mitra,
o Zot digje çfarë ka në gjoksa, o Zot digje çfarë ka në gjoksa , O Zot, prishe çdo magji të forcave, O Zot, prishe çdo magji të forcave, O Zot, prishe çdo magji të forcave , O Zot, zgjidhe çdo të prekur nga magjia, o Zot zgjidhe çdo të lidhur nga magjia, O Zot, o i Gjallë, o i Përjetshëm, kërkojmë ndihmë me mëshirën Tënde,
Ti je Zoti ynë, Ti je Ndihmësi ynë, dhe me ndihmën tënde luftojmë, O Zot, Ty të lutemi t’i shkatërrosh magjistarët,
o Zot Ty të lutemi t’i shkatërrosh magjistarët, shërbëtorët e tyre, ndihmësit e tyre dhe prijësit e tyre, O Zot, tek Ti kërkojmë strehë nga të këqijat e tyre, nga nyjet e tyre, magjitë e tyre dhe armët e tyre, O Zot, prishe çdo magji të spërkatur, O Zot, prishe çdo magji të spërkatur,
O Zot, prishe çdo magji për të cilën kanë kërkuar ndihmë nga radhët e xhinëve, O Zot, prishe çdo magji për të cilën kanë kërkuar ndihmë nga radhët e xhinëve, O Zot, prishe çdo magji në vezoret dhe mitrat, o Zot prishe çdo magji në kufoma e eshtra, o Zot prishe çdo magji që e kanë bërë në kafka, O Zot, prishe çdo magji të prekshme,
o Zot prishe çdo magji të veshur, o Zot prishe çdo magji që është bërë me shtrëngim duarsh, o Zot prishe çdo magji që e kanë bërë nëpërmjet telefonit , O Zot, prishe çdo magji që e kanë bërë nga një vend i largët, O Zot, prishe çdo magji që e kanë bërë duke shkruar ajetin mbrapsht, duke e ndryshuar ajetin, o Zot prishe çdo magji në të cilën e kanë përdhos librin tënd, O Zot, prishe çdo magji të cilën e lëvizin erërat,
o Zot prishe çdo magji në kodër, o Zot prishe çdo magji në kodër apo shpellë, O Zot, prej Teje kërkojmë mbrojtje nga mashtrimi dhe dredhia e tyre, o Zot, prej Teje kërkojmë mbrojtje nga urrejtja dhe zilia e tyre,
O Zot, prej Teje kërkojmë mbrojtje nga dhuna e tyre, prita e tyre, përndjekja e tyre dhe ripërtrirja e tyre, O Zot, prej Teje kërkojmë mbrojtje nga durimi i tyre dhe durimi i djajve të tyre ,
O Zot, prej teje kërkojmë mbrojtje nga dëshirat e tyre, mashtrimeve dhe devijimeve të tyre, O Zot, largoji ata nga ne me çfarë do Ti, dhe si do Ti, Ne na mjafton Allahu, sa Ndihmës i mirë është Ai, na mjafton Krijuesi nga krijesa, na mjafton Furnizuesi nga i furnizuari, ne na mjafton vetëm Allahu, te Ai mbështetemi, te Ai kthehemi dhe te Ai është kthimi, nuk ka forcë e as fuqi pos me ndihmën e Allahut,

Falënderimi i qoftë
Allahut, Zotit të botëve. O Zot, Ty të përket i gjithë falënderimi, i hapur dhe
i fshehtë. O Zot, Ty të përket i gjithë falënderimi, o Ti që je Një i Vetëm në
pushtetin dhe sundimin tënd dhe je veçuar me madhështi dhe fuqi absolute.
Krijove e urdhërove, Ti nuk zhdukesh kurrë, nuk mungon e as
nuk përfundon. Ti ekziston me Qenien Tënde, Lavdëruar qofsh, Ti je i Vetmi, i
Madhërishëm në Lartmadhërinë e Tij, i Gjithëdijshëm me gjendjet e xhinëve dhe
njerëzve, i Madh dhe i Lartësuar, Njohës i gjithçkaje, Lavdëruar qofsh, ti je
Madhështori. Të falënderojmë o Zot me falënderimin e pejgamberëve, njerëzve të
afërt e të mirë, dhe engjëjve të afërt.
O Zot, të falënderojmë ashtu siç pëlqen të dëgjosh nga
robërit e Tu. O Zot, të falënderojmë me falënderime të shumta.
O Zot, bekoje robin dhe pejgamberin tënd Muhamedin
alejhissalatu vesselam, dhe shokët e tij të mirë e të pastër.
O Zot, Ti je më i Madhi. O Zot, Ti je më i Madhi. O Zot, Ty
të përket i gjithë falënderimi. O Zot, ne të lavdërojmë në mëngjes e në mbrëmje.
O Zot, Ti je Njohësi i të gjitha çështjeve. O Zot, Ti je Ai
që zbrite librin, i urdhëron retë, i mposht kundërshtarët, e dënimi Yt është i
ashpër.
O Zot, mposhti të gjithë magjistarët dhe ndihmësit e tyre. O
Zot, Ti je Ai që zbrite librin, i urdhëron retë, i mposht kundërshtarët, e
ndëshkimi Yt është i rreptë.
O Zot, mposhti të gjithë magjistarët dhe ndihmësit e tyre, O
Zot, mposhti të gjithë magjistarët dhe ndihmësit e tyre. O Zot, vriti të gjithë
ata, O Zot, mos e lë asnjë prej tyre.
O Zot, vriti të gjithë magjistarët dhe ndihmësit e tyre. O
Zot,tek Ti kërkojmë strehim nga e keqja e tyre.
O Zot, prej Teje kërkojmë mbrojtje nga sihri dhe nyja e tyre,
o i Fortë, i Gjihtëfuqishëm. O Zot, prej Teje kërkojmë mbrojtje nga sihri dhe
nyja e tyre. O Zot, zbrit tek ta dënimin e ashpër, O Zot, zbrit tek ta dënimin
e ashpër, i cili nuk mund të zmbrapset dhe të cilin nuk mund ta largojë askush.
O Zot, shkatërroje më të fortin prej tyre, o Zot, shkatërroje
më dinakun, më të madhin dhe më të fshehtin prej tyre.
O Zot, shkatërroje më të dijshmin me sihr dhe më të fortin. O
Zot, shkatërroje secilin tiran kokëfortë, O Zot, shkatërroje secilin tiran
kokëfortë, O Zot, shkatërroje secilin tiran kokëfortë dhe çdo djall arrogant,
rebel.
O Zot, shkatërroje secilin që i sulmon me sihr robërit e Tu,
o Zot, vriti që të gjithë ata, pasi ata janë të paaftë karshi Teje.
O Zot, shkatërroje çdo xhin magjistar i cili i vërsulet
robërve Tu. O Zot, prej Teje kërkojmë strehim nga e keqja e tyre. O Zot,
shkatërroje secilin që i sulmon me sihr robërit e Tu.
O Zot, vriti që të gjithë ata dhe mos e lë asnjërin prej
tyre, pasi ata janë të paaftë karshi Teje.
O Zot, shkatërroji ata ashtu siç e shkatërrove popullin Ad
dhe Themud. O Zot, shkatërroji ata ashtu siç e shkatërrove popullin e Lutit. O
Zot, goditi ata me gurë, O Zot, goditi ata me gurë, O Zot, goditi ata me gurë.
O Zot, goditi ata me gurë të pjekur nga balta.
O Zot, dërgoju atyre një erë të furishme. O Zot, dërgoju
atyre një erë të furishme në një ditë tragjike të vazhdueshme.
O Zot, bëji ata sikur trungje të shkulura hurmash. O Zot,
shkatërroji ata me një ulërimë të tmerrshme. O Zot, mos le asnjë gjurmë të tyre.
O Zot, dërgoju atyre një ushtri Tënde, dhe engjëj Tu. O Zot,
zbrit tek ta dënimin tënd të dhembshëm dhe ndëshkimin tënd të ashpër. O Zot,
dërgoju atyre një ushtri Tënde, dhe engjëj Tu.
O Zot, dërgoju atyre një ushtri Tënde, dhe engjëj Tu. O Zot,
zbrit tek ta dënimin tënd të dhembshëm dhe ndëshkimin tënd të ashpër. O Zot,
dërgoju atyre një ushtri Tënde, dhe engjëj Tu, ashtu që ta shijojnë dënimin e
dhembshëm, e t’i godasin në fytyrë e në shpinë.
O Zot, bëje që ta shijojnë dënimin e dhembshëm. O Zot, zbrit
tek ta dënim nga qielli. O Zot, fundosi me ujë ashtu siç e dënove popullin e
faraonit. O Zot, dërgoju atyre yjet që shpojnë terrin, meteorë të zjarrtë, dhe
stuhi shkatërruese.
O Zot, zbrit tek ta dënimin tënd të dhembshëm. O Zot, dridhi
ata me një dridhje të fortë dhe mallkoji me një mallkim të madh.
O Zot, vrite secilin që bën magji dhe secilin që ka kaluar
çdo kufi, dhe i mohon me kryeneçësi ajetet Tua. O Zot, ngarkoje atë me dënime
të rënda.
O Zot, bëji yjet predha që t’i godasin ata, zekumin bëja
ushqimin e tyre, dhe jepu të pinë ujë të vluar.
O Zot, fut frikë në zemrat e tyre dhe tmerroji ata. Largoji
nga ajo që ata e dëshirojnë. Derdh mbi kokat e tyre ujë valë dhe shkriji me të
çfarë kanë në barqe, shpinat e tyre, duart e këmbët.
O Zot, digji ata me një zjarr që do t’u vijë papritur, e do
t’i trullosë, kështu që nuk do të mund ta shmangin nga fytyrat dhe trupat e
tyre.
O Zot, bëji ata si drithë i korrur. O Zot, derdh mbi ta
dënim. O Zot, mos lë kurrë asnjë prej tyre. O Zot, derdh mbi ta dënim të
dhemshëm.
O Zot, kapi ata në pritë. O Zot, bëji ata si sana e copëtuar.
O Zot, vendosi në qafat, duart e këmbët e tyre zinxhirë të hekurt. O Zot,
dënoje secilin që ia kthen shpinën të vërtetës dhe është arrogant, që bën zili,
lidh nyje dhe bën magji.
O Zot, dridhe tokën nën këmbët e tyre dhe dërgoju atyre dënim
nga qielli, ndërprejau furnizimin. Nxiri nga fortifikatat dhe shtëpitë e tyre
të nënshtruar e të poshtëruar.
O Zot, shkatërroje pushtetin e tyre, copëtoje grupin e tyre
dhe prishjau armët dhe çdo gjë që e përdorin në magjitë e tyre kundër
muslimanëve.
O Zot, prishjau magjitë e tyre kudo që janë dhe çfarëdo që të
jenë. O Zot, shkatërroji çifutët dhe të krishterët dhe të gjithë ata që i
përkrahin nga radhët e magjistarëve, o i Forti.
Me emrin e Zotit prishet çdo magji, me emrin e Zotit prishet
çdo magji e ngrënë, me emrin e Zotit prishet çdo magji e pirë, me emrin e Zotit
prishet çdo magji e ngrënë dhe e pirë, me emrin e Zotit prishet çdo magji e
lidhur,
me emrin e Zotit prishet çdo magji e groposur, me emrin e
Zotit prishet çdo magji e ruajtur, me emrin e Zotit digjet çdo magji e ruajtur,
me emrin e Zotit prishet çdo magji e groposur në shtëpi.
O Zot, prishe çdo magji të groposur në varre. O Zot, prishe
çdo magji në varr. O Zot, prishe çdo magji të të vdekurit në varr.
O Zot, prishe çdo magji të shpërndarë. O Zot, prishe çdo
magji në parfum. O Zot, prishe çdo magji që i merret era nga parfumi. O Zot,
prishe çdo magji të shkruar. O Zot, prishe çdo magji të shkruar me gjak.
O Zot, prishe çdo magji që e kanë shkruar me gjak.
O Zot, prishe çdo magji që e kanë shkruar me shkronja, numra
apo simbole.
O Zot, prishe çdo magji të vjetër, të fortë e të fshehtë. O
Zot, prishe çdo magji të yjeve. O Zot, prishe magjinë e adhuruesve të yjeve. O
Zot, prishi të gjitha magjitë e çifutëve. O Zot, prishi të gjitha magjitë e
çifutëve, të krishterëve, budistëve, hindusëve, Ti je i Forti, i Gjithëfuqishmi.
O Zot, prishe çdo magji që e kanë bërë në kishë. O Zot,
prishe çdo magji që e kanë vendosur në fotografi. O Zot, prishe çdo magji që e
kanë bërë në statujë. O Zot, prishe çdo magji në statujë.
O Zot, prishe çdo magji që e kanë lidhur në statujë. O Zot,
prishe çdo magji që e kanë groposur në statujë. O Zot, prishe çdo magji që e
kanë lidhur në nyje. O Zot, prishe çdo magji të lidhur në nyje.
O Zot, prishe çdo magji që e kanë bërë nga pjesët e kafshëve.
O Zot, prishe çdo magji që e kanë lidhur në flokë. O Zot, prishe çdo magji që e
kanë bërë nga rrobat e të sëmurit.
O Zot, prishe çdo magji që e kanë shkruar me gjak. O Zot,
prishe çdo magji që e kanë shkruar me gjakun e gruas. O Zot, prishe çdo magji
që e kanë bërë me ar, argjend, bakër apo zhivë.
O Zot, prishe çdo magji me zhivë, me të cilën i kanë
përfituar djajtë. O Zot, prishe magjinë e shpirtrave. O Zot, prishe magjinë e
çmendurisë. O Zot, prishe magjinë e ndarjes së bashkëshortëve. O Zot, prishe
magjinë e shkurorëzimit.
O Zot, prishe magjinë e shkurorëzimit, ndarjes dhe urrejtjes.
O Zot, prishe magjinë e urrejtjes. O Zot, bëje magjinë e shkurorëzimit shtim në
dashuri.
O Zot, bëje magjinë e ndarjes së bashkëshortëve shtim në
dashuri mes tyre.
O Zot, prishe magjinë e dashurisë. O Zot, prishe magjinë e
dashurisë së ndaluar. O Zot, prishe magjinë e zinasë.
O Zot, prishe magjinë e rënies në zina. O Zot, prishe magjinë
e nënshtrimit, përfitimit dhe dashurisë. O Zot, prishe çdo magji në zemër. O
Zot, prishe nyjen e dashurisë.
O Zot, prishe magjinë e shkatërrimit të martesës. O Zot,
prishe magjinë e vajzërisë (beqarisë).
O Zot, prishe magjinë e ndryshimit të bashkëshortëve. O Zot,
prishe magjinë e xhinëve. O Zot, prishe magjinë e të dashuruarit. O Zot, prishe
magjinë e të dashuruarit nga xhinët. O Zot, prishe magjinë e sëmundjes. O Zot,
prishe magjinë e kancerit. O Zot, prishe magjinë e çmendurisë.
O Zot, prishe magjinë e vesveseve. O Zot, prishe magjinë e
moslindjes. O Zot, prishe magjinë e dështimit të fëmijës. O Zot, prishe magjinë
e shterpësisë. O Zot, prishe magjinë e gjakderdhjes.
O Zot, zgjidhe çdo nyje në mitër.O Zot, zgjidhi të gjitha
nyjet. O Zot, digji të gjitha nyjet dhe pengesat në mitër. O Zot, prishe
magjinë mes bashkëshortëve. O Zot, prishe magjinë e urrejtjes. O Zot, prishe
magjinë e dështimit të punës. O Zot, prishe magjinë e humbjes në punë. O Zot,
prishe magjinë e humbjes së pasurisë.
O Zot, prishe magjinë e varfërisë. O Zot, prishe magjinë e
mosbesimit. O Zot, prishe çdo magji që largon nga praktikimi i fesë. O Zot,
prishe çdo magji që largon nga qëndrueshmëria në fe. O Zot, prishe çdo magji që
largon nga hixhabi.
O Zot, prishe çdo magji që largon nga Kur’ani.
O Zot, prishe çdo magji që largon nga islami. O Zot, prishi
magjitë e mosbesimit dhe shthurjes. O Zot, prishi magjitë e dyshimit. O Zot,
prishi magjitë e vrasjes dhe shkatërrimit.
O Zot, prishe magjinë e vrasjes, hakmarrjes dhe shkatërrimit.
O Zot, prishi magjitë e vjedhjes dhe shantazhit. O Zot, prishe çdo magji të
vazhdueshme. O Zot, prishe çdo magji të vazhdueshme që përsëritet.
O Zot, prishe çdo magji që bëhet me sy. O Zot, prishe çdo
magji që bëhet me shikim. O Zot, prishe çdo magji nga syri i magjistarit. O
Zot, prishe çdo magji të fortë. O Zot, prishe çdo nyje. O Zot, prishe çdo nyje
në trup.
O Zot, digje çdo nyje dhe zgjidhe çdo nyje. O Zot, prishi
nyjet më të mëdha. O Zot, zgjidhi nyjet më të mëdha. O Zot, zgjidhe nyjen më të
madhe nga e cila janë shpërndarë nyjet.
O Zot, përplasja magjinë atij që ka bërë magji. O Zot, prishe
magjinë e robërisë. O Zot, prishe çdo magji që buron nga nëna apo babai. O Zot,
prishe çdo magji të fshehtë dhe të fortë. O Zot, prishe çdo magji që ka
depërtuar në brendësi. O Zot, përplasja magjinë atij që ka bërë magji.
O Zot, bëje që magjistari ta shijojë dhembjen e magjisë së
tij. O Zot, bëje që të dështojë puna e tij. O Zot, përplasi magjistarët së
bashku me ndihmësit e tyre. O Zot, përplasi magjistarët së bashku me ndihmësit
e tyre.
O Zot, përplasi të dështuar ndihmësit e magjistarëve. O Zot,
nxiri ata nga trupat, duke qenë të nënshtruar, e të nënçmuar. O Zot, ndihmoje
robin dhe robëreshën Tënde.
O Zot, ndihmoje librin, fenë Tënde dhe sunetin e pejgamberit
Tënd alejhissalatu vesselam. O Zot, jepi shërim robit Tënd, shërim pas të cilit
nuk ka sëmundje.
O Zot, zbrite shërimin. O Zot, largoje çdo sëmundje.
O Zot, shëroji ata me shërimin Tënd, dhe largoji ata nga e
keqja. O Zot, Ti je Shëruesi, nuk ka shërim pos shërimit Tënd, shërim i cili
nuk lë gjurmë të sëmundjes.
O Zot, magjinë nuk mund ta prish kush pos Teje, i Lartësuar
qofsh dhe nyjet nuk i zgjidh kush pos Teje, i Lartësuar qofsh.
O Zot, nuk bëhet magjia pos me lejen dhe dijen Tënde dhe nuk
prishet ndryshe pos me lejen dhe fuqinë Tënde, O Zot, prishi të gjitha magjitë,
O Zot, prishi të gjitha magjitë, të fshehta e të forta, të vjetra e të reja, O
Zot, prishi magjitë që janë shumuar tek ta, o Zot prishi magjitë e shumta që
janë të llojllojshme tek ta, O Zot, prishi magjitë e familjeve,
o Zot rishe magjinë e ndarjes së familjeve, o Zot prishe
magjinë e shkatërrimit të familjeve, O Zot, prishe magjinë e të afërmve, O Zot,
prishe magjinë e të afërmve, o Zot prishe çdo magji prej të afërmve,
O Zot, prishe çdo magji që ata e trashëguan, o Zot prishe çdo
magji që e trashëguan fëmijët nga baballarët, nënat dhe gjyshërit , O Zot,
prishe çdo magji të zgjatur,
O Zot, prishe çdo magji të zgjatur, O Zot, prishi magjitë e
pagjumësisë, o Zot prishi magjitë e dështimit, o Zot prishi magjitë e dështimit
, O Zot, prishe çdo magji që ia shkatërron dijen,
O Zot, prishe çdo magji që ia shkatërron dijen dhe veprimin e
tij, O Zot, prishe çdo magji që ia shkatërron dijen, O Zot, prishe çdo magji që
shkakton harresë, o Zot prishe magjinë e harresës,
O Zot, prishi magjitë e verbërisë, o Zot prishe çdo magji në
veshka, O Zot, prishe çdo magji që e kanë bërë për shkatërrimin e trupave, O
Zot, prishe çfarë ka në shtëpi, O Zot, prishe çfarë ka në shtëpi prej magjive
të fshehta, O Zot, prishe çfarë ka në shtëpi prej magjisë që e kanë fshehur, o
Zot prishe çdo magji në shtëpi, O Zot, digji magjitë e ruajtura në shtëpi, o
Zot prishe çdo magji në shtëpinë e atij që e kanë bërë magjinë,
O Zot, prishe çdo magji në shtëpitë e magjistarëve, o Zot
prishe çdo magji që e kanë hudh në det, o Zot prishe çdo magji që e kanë hudh
në det, O Zot, digje çfarë ka në det prej magjive të muslimanëve, o Zot digje
çfarë ka në lumenj prej magjive të muslimanëve, O Zot, digje çfarë ka në
bregdet prej magjive që i kanë groposur, o Zot prishe çdo magji që e kanë
lidhur në ndonjë shpend,
o Zot prishe çdo magji që e kanë lidhur në ndonjë shpend, O
Zot, prishe çdo magji që e kanë lidhur në pemë, O Zot, prishe çdo magji që e
kanë varur në pemë, O Zot, prishe çdo magji që e kanë bërë nga vjetërsinat, o
Zot prishe çdo magji që e kanë bërë nga metalet, o Zot prishe çdo magji që e
kanë bërë në dru, O Zot, prishe çdo magji të gdhendur,
O Zot, prishe çdo magji të gdhendur, o Zot prishe çdo magji
të vizatuar, O Zot, prishe magjinë e hajmalive, O Zot, prishe magjinë e
hajmalive, o Zot prishe çdo magji të ruajtur, o Zot prishe çfarë ka në barqe, o
Zot prishe çfarë ka në barqe,
o Zot nxire çfarë ka në barqe, copëtoje çfarë ka në barqe dhe
digje çfarë ka në barqe, O Zot, nxire çfarë ka në barqe dhe mitra,
o Zot digje çfarë ka në gjoksa, o Zot digje çfarë ka në
gjoksa , O Zot, prishe çdo magji të forcave, O Zot, prishe çdo magji të
forcave, O Zot, prishe çdo magji të forcave , O Zot, zgjidhe çdo të prekur nga
magjia, o Zot zgjidhe çdo të lidhur nga magjia, O Zot, o i Gjallë, o i
Përjetshëm, kërkojmë ndihmë me mëshirën Tënde,
Ti je Zoti ynë, Ti je Ndihmësi ynë, dhe me ndihmën tënde
luftojmë, O Zot, Ty të lutemi t’i shkatërrosh magjistarët,
o Zot Ty të lutemi t’i shkatërrosh magjistarët, shërbëtorët e
tyre, ndihmësit e tyre dhe prijësit e tyre, O Zot, tek Ti kërkojmë strehë nga
të këqijat e tyre, nga nyjet e tyre, magjitë e tyre dhe armët e tyre, O Zot,
prishe çdo magji të spërkatur, O Zot, prishe çdo magji të spërkatur,
O Zot, prishe çdo magji për të cilën kanë kërkuar ndihmë nga
radhët e xhinëve, O Zot, prishe çdo magji për të cilën kanë kërkuar ndihmë nga
radhët e xhinëve, O Zot, prishe çdo magji në vezoret dhe mitrat, o Zot prishe
çdo magji në kufoma e eshtra, o Zot prishe çdo magji që e kanë bërë në kafka, O
Zot, prishe çdo magji të prekshme,
o Zot prishe çdo magji të veshur, o Zot prishe çdo magji që
është bërë me shtrëngim duarsh, o Zot prishe çdo magji që e kanë bërë nëpërmjet
telefonit , O Zot, prishe çdo magji që e kanë bërë nga një vend i largët, O
Zot, prishe çdo magji që e kanë bërë duke shkruar ajetin mbrapsht, duke e
ndryshuar ajetin, o Zot prishe çdo magji në të cilën e kanë përdhos librin
tënd, O Zot, prishe çdo magji të cilën e lëvizin erërat,
o Zot prishe çdo magji në kodër, o Zot prishe çdo magji në
kodër apo shpellë, O Zot, prej Teje kërkojmë mbrojtje nga mashtrimi dhe dredhia
e tyre, o Zot, prej Teje kërkojmë mbrojtje nga urrejtja dhe zilia e tyre,
O Zot, prej Teje kërkojmë mbrojtje nga dhuna e tyre, prita e
tyre, përndjekja e tyre dhe ripërtrirja e tyre, O Zot, prej Teje kërkojmë
mbrojtje nga durimi i tyre dhe durimi i djajve të tyre ,
O Zot, prej teje kërkojmë mbrojtje nga dëshirat e tyre,
mashtrimeve dhe devijimeve të tyre, O Zot, largoji ata nga ne me çfarë do Ti,
dhe si do Ti, Ne na mjafton Allahu, sa Ndihmës i mirë është Ai, na mjafton
Krijuesi nga krijesa, na mjafton Furnizuesi nga i furnizuari, ne na mjafton
vetëm Allahu, te Ai mbështetemi, te Ai kthehemi dhe te Ai është kthimi, nuk ka
forcë e as fuqi pos me ndihmën e Allahut,

O Zot, luftoji magjistarët të cilët pengojnë nga rruga jote, i përgënjeshtrojnë të dërguarit e tu, nuk besojnë në premtimin tënd, i lëndojnë robërit e tu dhe i luftojnë njerëzit e tu të afërt, O Zot, përçaji fjalët e tyre, o Zot fut frikë në zemrat e tyre, o Zot dërgo mbi ta dënimin tënd, o Zot i vërtetë, O Zot, na ndihmo ne dhe mos ndihmo kundër nesh,
o Zot bëj që të ngadhënjejmë e mos bëj që të ngadhënjehemi, na udhëzo dhe na lehtëso udhëzimin, O Zot, na jep neve kurthin e mos e bëj atë kundër nesh dhe na ndihmo kundër atyre që na bënë zullum,
O Zot, kërkojmë me fuqinë tënde me të cilën i mban shtatë qiej që t’na e largosh fuqinë e magjistarëve, djajve, xhinëve e rebelëve, pasi Ti ke fuqi më të madhe, e dënimi yt është më i ashpër,
O Zot, shëro, Ti je Shërues, nuk ka shërues pos Teje dhe nuk ka shërim pos shërimit Tënd, shërim pas të cilit nuk ka sëmundje, O Zot, qartësoja magjinë secilit që i është bërë, o Zot, qartësoja çdo të prekuri nga magjia vendin e magjisë, o Zot, qartësoja çdo të prekuri nga magjia sëmundjen dhe ilaçin e tij, Zoti ynë është Allahu që është në qiell,
Zoti ynë është Allahu që është në qiell, i shenjtëruar qoftë emri Yt, caktimi Yt është në qiell e tokë, ashtu sikurse mëshira Jote që është në qiell, bëje mëshirën Tënde në tokë, na fal mëkatet tona, Ti je Zoti i të mirëve, Ti je Zoti i të dobtëve, Ti je Zoti i të prekurve nga magjia që kërkojnë ndihmë nga Ti, Ti je i vetëm që largon belanë, që largon vështirësinë, e largon brengën dhe magjinë, o më i mëshirshmi Mëshirues,
O Zot, zbrite mëshirën nga mëshira Jote, O Zot, zbrite mëshirën nga mëshira Jote, e cila përfshin çdo gjë dhe shërim nga shërimi Yt, zbrite shërimin nga shërimi Yt për çdo magji ashtu që të prishet, O Zot, zbrite shërimin nga shërimi Yt për çdo magji që të zhduket,
O Zot, zbrite shërimin nga shërimi Yt për çdo magji që të zhduket, që të digjet, për çdo magji që të dalë, për çdo magji që të prishet. Ti je i Gjithëfuqishëm për çdo gjë dhe e ke në dorë përgjigjen, O Zot i Xhibrilit, Mikailit dhe Israfilit, Krijues i qiejve dhe i tokës, Njohës i të padukushmes dhe i të dukshmes, Ti gjykon mes robërve Tu për ato që ata nuk pajtohen mes tyre, na udhëzo në ato çështje ku ka përçarje, Ti udhëzon kë do Ti në rrugën e drejtë,
Zoti ynë, mos na lë në veten tonë e të shkatërrohemi, tek Ti mbështetemi, prandaj të lutemi largoje belanë, o Zot, largoje belanë, o Zot, largoje çdo bela, O Zot, na e qartëso sëmundjen dhe ilaçin,
O Zot, na e qartëso sëmundjen dhe ilaçin, O Zot, kjo është lutja jonë drejtuar Ty, e prej teje presim përgjigje, ky është mundi ynë e tek Ti është mbështetja, Paqja e Zotit qoftë për pejgamberin tonë, Muhammedin (alejhissalatu vesselam), familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij.

SHARE
Previous articleBraktise pikëllimin dhe thuaj këtë lutje
Next article5 gjërat nga të cilat duhet hequr dorë
“Sikur ndokush prej jush të kishte një lumë përpara shtëpisë së tij dhe të lahej në të pesë herë në ditë, a do të ngelte ndonjë papastërti në trupin e tij?” Thanë: Jo, asnjë papastërti nuk do të mbetej. Tha i Dërguari i Allahut: “Kështu janë edhe pesë namazet me të cilat Allahu fshin gjynahet.” (Buhariu dhe Muslimi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here