Home Këshilla Lutje për t’u mbrojtur nga syri i keq

Lutje për t’u mbrojtur nga syri i keq

0 views
0
SHARE

3X në mëngjes dhe mbrëmje

Bismil-lahil-ledhi la jedur-ru me`a-ismihi shej`un fil-erdi ve la fis-semai ve huves-semiّul- ّalim.

Me emrin e All-llahut pranë emrit të të Cilit nuk bën dëm asgjë në tokë e as në qiell, Ai që dëgjon shumë dhe di çdo send.

Kush e thotë këtë tri herë në mëngjes dhe në mbrëmje, nuk i bëhet dëm asgjë.
Ebu Davudi 4/323, Tirmidhiu 5/465, Ibën Maxhe dhe Ahmedi. Shih “Sahih Ibën Maxhe” 2/332

Eudhu bi kelimatil-lahi et-taammeh min kul-li shejtanin we haammeh we min kul-li ajnin laammeh. (Kërkoj mbrojtje me fjalët e Allahut të plota, nga secili shejtan, nga secila sëmundje dhe nga secili sy i keq).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here