Home Këshilla Kush hyn në treg dhe thotë

Kush hyn në treg dhe thotë

0 views
0
SHARE

Muhammedi alejhisselam thotë: ” Kush hyn në treg dhe thotë:

LA ILAHE IL-LALL-LLAHU VAHDEHU LA
SHERIKE LEH, LEHUL MULKU VE LEHUL
HAMDU JUHJI VE JUMIT, VE HUVE HAJJUN LA
JEMUT, BI JEDIHIL HAJR, VE HUVE `ALA KUL-LI
SHEJ’IN KADIR

[” Nuk ka hyjni jetër përveç All-llahut, i vetëm është Ai, nuk ka shok, për Të janë sundimi dhe falënderimi, ngjallë dhe vdes, Ai është gjallë dhe nuk vdes, në dorë të Tij është hajri dhe për gjithçka është caktues.”]

…ia shkruan All-llahu me mijëra të mira, ia fshin me mijëra të këqija dhe e ngrit me mijëra shkallë.” (Hadithi hasen, Tirmidhiu dhe Hakimi nga Umer bin Hattabi).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here