Home Këshilla Kjo është shumë e bukur

Kjo është shumë e bukur

0 views
0
SHARE

Kjo është shumë e bukur …

Ju thoni: jam i dështuar …
Allahu thotë: Besimtarët janë të suksesshëm
(Sure El Mu’minun: 1)

Ju thoni: Është shumë vështirë ..
Allahu thotë: Pas çdo vështirësie ka lehtësim
(Surja Inshirah: 6)

Ju thoni: Askush nuk mund të më ndihmojë …
Allahu thotë: Është mbi Ne që të ndihmojmë besimtarët
(Surah Ar-Rum: 47)

Ju thoni: Askush nuk është me mua …
Allahu thotë: Padyshim që Unë jam me ju
(Sure Taha: 46)

Ju thoni: Unë jam shumë mëkatar …
Allahu thotë: Ai i do ata që pendohen
(Sure El-Bekare: 222)

Ju thoni: Feja është shumë e vështirë …
Allahu thotë: Ai dëshiron lehtësi për ju
(Sure El-Bekare: 185)

Ju thoni: Unë nuk kam shumë …
Allahu thotë: Për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira ka një furnizim bujar
(Sure Haxh: 50)

Ju thoni: jam gjithmonë i sëmurë …
Allahu thotë: Ne e kemi zbritur Kur’anin si një shërim
(Sure El-Isra: 82)

Ju thoni: jam i mbingarkuar …
Allahu thotë: Allahu nuk do ta ngarkojë shpirtin më shumë sesa mund të mbajë
(Sure El-Bekare: 286)

Ju thoni: Ndihem i humbur …
Allahu thotë: Dhe Ai ju gjeti të humbur, kështu që Ai ju udhëzoi
(Sure Ad-Duha: 7)

Ju thoni: Unë jam shumë i shëmtuar …
Allahu thotë: Ne e kemi krijuar njeriun në formën dhe pamjen më të mirë
(Surja At-Teen: 4)

Ju thoni: jam i pashpërblyer dhe ndiheni të pavlerësuar …
Allahu thotë: Përpjekjet dhe përpjekjet tuaja do të shpërblehen të vlerësuara
(Surah Insaan: 22)

Ju thoni: Ndihem i çnderuar …
Allahu thotë: Ne i kemi nderuar me të vërtetë fëmijët e Ademit
(Sure El-Isra: 70)

Ju thoni: komploti i Shejtanit është shumë i fortë …
Allahu thotë: komploti i Shejtanit është me të vërtetë i dobët
(Sure En-Nisa: 76)

Ju thoni: Fitorja është larg …
Allahu thotë: Fitorja e Allahut është vërtet e afërt
(Sure El-Bekare: 214)

Kurani është një libër për të gjitha nevojat tuaja.

SHARE
Previous articleSi të jetosh i lumtur?
Next articleMesyshi kalon nga nena tek femija i saj kur eshte shtatzane
“Sikur ndokush prej jush të kishte një lumë përpara shtëpisë së tij dhe të lahej në të pesë herë në ditë, a do të ngelte ndonjë papastërti në trupin e tij?” Thanë: Jo, asnjë papastërti nuk do të mbetej. Tha i Dërguari i Allahut: “Kështu janë edhe pesë namazet me të cilat Allahu fshin gjynahet.” (Buhariu dhe Muslimi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here