Home Këshilla Këto fjalë mësoji ti dhe femijet tuaj

Këto fjalë mësoji ti dhe femijet tuaj

0 views
0
SHARE

Po nga Tirmidhiu sillet një transmetim i Amër ibn Shuajbit, që
përcjell nga i ati, e ky nga gjyshi, që tregon se Pejgamberi (s.a.u.s.)

u mësonte sahabëve këto fjalë, që t‟i thonin në rast se i frikësonte
diçka: “Eudhu bi kelimatil-lahit-tam-meh, min gadabihi ue ikabih, ue
sherri ibadih, ue min hemezatish-shejatin! Ue eudhu bike Rabbi
ejjahdurun!” (Kërkoj mbrojtje me fjalët e përkryera të Allahut, prej
zemërimit dhe ndëshkimit të Tij, prej sherrit të robërve të Tij dhe
prej pëshpëritjeve (nxitëse) të shejtanëve! Unë kërkoj mbrojtje dhe
strehim tek Ti, o Zoti im, nga prania e tyre!)
Abdullah ibn Omeri ua mësonte këto fjalë fëmijëve të tij, madje
edhe i shkruante ato për ata që nuk mund t‟i mësonin
përmendësh.1 Nuk ka dyshim se fjalë të tilla janë efikase dhe të
përshtatshme për të larguar çdo lloj të keqeje.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here