Home Këshilla Disa Lutje për mbrojtje

Disa Lutje për mbrojtje

154 views
0
SHARE

ë kërkuarit mbrojtje në të vërtetë është ikja nga ajo që të frikëson dhe të strehuarit tek ai që të mbron.
Njeriu mbrohet me Allahun e madhëruar nga krijesat, injoranca, e keqja, syri, etj dhe ai që strehohet tek Ai nuk ka për t’u dëshpëruar kurrë.

0 Zoti im, unë kërkoj mbrojtje prej Teje që të kërkoj diçka që nuk kam për të dijeni, dhenëse nuk më fal e nuk më mëshiron, do të jem prej të humburve.

Nuhu (Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) e luti Allahun e madhëruar që t’ia falte, shpëtonte djalin e vet nga përmbytja e madhe. Allahu iu përgjigj “Ai nuk është prej familjes tënde, …” 
Profeti (Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) kërkonte mbrojtje nga këto gjëra shpeshherë, sepse Vërtet janë çështje të rrezikshme.
O Zot, kërkoj strehim tek Ti prej nxitjeve të shejtanëve dhe kërkoj strehim tek Ti që ata mos të më afrohen.
Allahu i madhëruar e mësoi profetin e vet (Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) që të mbrohej me këtë lloj lutjeje.
O Zot, kërkoj mbrojtje prej Teje nga sherri i asaj që e kam bërë dhe nga sherri i asaj që nuk e kam bërë. (Transmeton Muslimi nr.7070)
Aisha (Allahu qoftë i kënaqur me të) thotë se kur u pyet profeti (Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) se me çfarë të mbrohemi u mësoi këtë lutje.
Allahume in nij eudhu bike min fitneti el mehja ve el memali ve min en urede ila erdheli el umer.
O Zot, kërkoj mbrojtje tek Ti nga sprovat e jetës dhe Vdekjes dhe nga mosha e thyer. (Transmeton Buhariu nr.6374)
O Zot, kërkoj strehim tek Ti nga pamundësia, përtacia,frika, koprracia,pleqëria e thellë dhe dënimi i varrit. Allahu im, jepi shpirtit tim devotshmëri dhe pastroje, se Ti je Pastruesi më i mirë. Ti je përgjegjës dhe Pronar i tij. O Zot, kërkoj strehim tek Ti nga dija që s’ka dobi, nga zemra që s’frikësohet, nga shpirti që s’ngopet dhe nga lutja që nuk pranohet. (Transmeton Muslimi 7081)
O Zot, unë kërkoj strehim tek Ti nga përtacia, pleqëria, gjynahet e njerëzve dhe borxhet e tyre. O Zot, unë kërkoj strehim nga dënimi i zjarrit, nga sprovat e Zjarrit, nga dënimi i varrit, nga të këqijat e sprovës së pasurisë, nga të këqijat e sprovës së varfërisë, nga sherri i sprovës së dexhallit. O Zot m’i la gjynahet me ujë bore dhe breshëri dhe ma pastro zemrën prej gjynaheve ashtu siç pastrohet rroba e bardhë prej pisllëkut, dhe më largo mua prej gjynaheve ashtu siç ke larguar lindjen nga perëndimi.(Transmeton Buhariu nr.6375)
Profeti (Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) kërkonte mbrojtje nga Allahu i madhëruar për gjynahet dhe borxhet e njerëzve. Kur e pyetën pse lutesh kaq shumë për këtë gjë,tha:Personi kur hyn në borxh flet dhe mashtron, premton dhe thyen premtimin.
O Zot, kërkoj mbrojtje me krenarinë Tënde. Nuk ka të adhuruar me të drejtë përpos Teje. Ti je i Cili nuk vdes, njerëzit dhe xhinët Vdesin. (Mutefek alejhi)
Nga kjo lutje kuptohet se xhindët vdesin, ashtu siç Vdesin njerëzit.

SHARE
Previous articleShoqja ka zili te madhe
Next articleNese te lagin me ujin e te vdekurit, per miresi ?!!!
“Sikur ndokush prej jush të kishte një lumë përpara shtëpisë së tij dhe të lahej në të pesë herë në ditë, a do të ngelte ndonjë papastërti në trupin e tij?” Thanë: Jo, asnjë papastërti nuk do të mbetej. Tha i Dërguari i Allahut: “Kështu janë edhe pesë namazet me të cilat Allahu fshin gjynahet.” (Buhariu dhe Muslimi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here