Home Këshilla 6 ajetet e shërimit

6 ajetet e shërimit

0 views
0
SHARE

6 ajetet e shërimit

“Thuj:Ai eshte per besimtaret udhezues e sherues. (Fusile,44)

“Ne te shpallim Kuranin qe eshte sherim dhe meshire per besimtaret”(El-Isra,82.)

”Dhe kur semurem Ai me sheron.”(Esh-Shura,80)

”Nga barqet e tyre (bleteve)del leng,ngjyra e te cilit eshte e ndryshme dhe ne te cilen ka sherim(bar-ilaç)per njerzit.(En-Nahl,69)

…..e juve ju ndihmon kundër tyre dhe shëron zemrat e njerëzve besimtarë. ( Surja Tevbe 14  )

O ju njerëz! Juve ju erdhi nga zoti juaj këshilla (Kur’ani) dhe shërimi i asaj që gjendet në krahrorët tuaj (në zemra), edhe udhëzim e mëshirë për besimtarët. (Junus,57)

SHARE
Previous articleLutja që i largon brengat dhe i shlyen borxhet!
Next articleDuaja per largimin e kurthave te shejtanit
“Sikur ndokush prej jush të kishte një lumë përpara shtëpisë së tij dhe të lahej në të pesë herë në ditë, a do të ngelte ndonjë papastërti në trupin e tij?” Thanë: Jo, asnjë papastërti nuk do të mbetej. Tha i Dërguari i Allahut: “Kështu janë edhe pesë namazet me të cilat Allahu fshin gjynahet.” (Buhariu dhe Muslimi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here