Home Blog

Ndegjimi i kur’anit duke qenë i koncentruar dhe i qetë e liron trupin nga një numër i madh i depresioneve të cilat i godasin njerëzit

0

Ndegjimi i kur’anit duke qenë i koncentruar dhe i qetë e liron trupin nga një numër i madh i depresioneve të cilat i godasin njerëzit.

Nëse lakmon në atë çfarë posedojnë të tjerët e urren atë qe ke.Kënaqu me atë qe ke, falënderoje Allahun, Ai do të jep çdo herë mundësi të mëdha prej nga ti nuk i pret.

Kulminacioni i optimizmit,Mos u pikëllo, Allahu është me ne.

Hoxhë Musli Zymberi

DUAJA KUR KEMI SHQETËSIME NATËN

0

DUAJA KUR KEMI SHQETËSIME NATËN

أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه، وشر عباده، ومن همزات الشيطان وأن يحضرون
Kërkoj mbrojtje nga Allahu, që me fjalët e Tij të përsosura të më ruajë nga
zemërimi i Tij dhe nga dënimi i Tij, të më ruajë nga të këqijat e njerëzve, të
më ruajë nga ngasjet e Shejtanit, që kërkon të ndikojë tek unë.

Mesyshi kalon nga nena tek femija i saj kur eshte shtatzane

0

Ndodh qe duke folur ne telefon nga lindja ne pernendim dhe flet per nje çeshtje dhe nuk thua MASHA-ALL-LLAH , dhe mesyshi kalon nga nena tek femija i saj kur eshte shtatzane.
Mesyshi ndikon ne pune, ne floke ne pamje , ne fe, ne adhurim etj.
Ne te dukshme dhe te padukshme.
Ndikon ne jeten bashkshortore, ne familje e ne fis.

Profeti sel All-llahu alejhi we selam ka thene,
“mesyshi eshte i vertet, mund ta fusi njeriun ne varr e devene ne vorbe.)

Mund te ndodhe edhe me zogjt ne ajer dhe kete e kemi pare me sy, Tek bimet , pemet, dhe mbi te gjitha llojet e sendeve.
E mund te ndodhin ne ato gjera qe terheqin shikimin.
Syri jone ka disa rreze qe vine nga nje energji e brendeshme qe njeriu nuk mund ti shoh dhe leshohen mbi ate gje qe merret mesush pa e kuptuar ose me dije.

Kjo është shumë e bukur

0

Kjo është shumë e bukur …

Ju thoni: jam i dështuar …
Allahu thotë: Besimtarët janë të suksesshëm
(Sure El Mu’minun: 1)

Ju thoni: Është shumë vështirë ..
Allahu thotë: Pas çdo vështirësie ka lehtësim
(Surja Inshirah: 6)

Ju thoni: Askush nuk mund të më ndihmojë …
Allahu thotë: Është mbi Ne që të ndihmojmë besimtarët
(Surah Ar-Rum: 47)

Ju thoni: Askush nuk është me mua …
Allahu thotë: Padyshim që Unë jam me ju
(Sure Taha: 46)

Ju thoni: Unë jam shumë mëkatar …
Allahu thotë: Ai i do ata që pendohen
(Sure El-Bekare: 222)

Ju thoni: Feja është shumë e vështirë …
Allahu thotë: Ai dëshiron lehtësi për ju
(Sure El-Bekare: 185)

Ju thoni: Unë nuk kam shumë …
Allahu thotë: Për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira ka një furnizim bujar
(Sure Haxh: 50)

Ju thoni: jam gjithmonë i sëmurë …
Allahu thotë: Ne e kemi zbritur Kur’anin si një shërim
(Sure El-Isra: 82)

Ju thoni: jam i mbingarkuar …
Allahu thotë: Allahu nuk do ta ngarkojë shpirtin më shumë sesa mund të mbajë
(Sure El-Bekare: 286)

Ju thoni: Ndihem i humbur …
Allahu thotë: Dhe Ai ju gjeti të humbur, kështu që Ai ju udhëzoi
(Sure Ad-Duha: 7)

Ju thoni: Unë jam shumë i shëmtuar …
Allahu thotë: Ne e kemi krijuar njeriun në formën dhe pamjen më të mirë
(Surja At-Teen: 4)

Ju thoni: jam i pashpërblyer dhe ndiheni të pavlerësuar …
Allahu thotë: Përpjekjet dhe përpjekjet tuaja do të shpërblehen të vlerësuara
(Surah Insaan: 22)

Ju thoni: Ndihem i çnderuar …
Allahu thotë: Ne i kemi nderuar me të vërtetë fëmijët e Ademit
(Sure El-Isra: 70)

Ju thoni: komploti i Shejtanit është shumë i fortë …
Allahu thotë: komploti i Shejtanit është me të vërtetë i dobët
(Sure En-Nisa: 76)

Ju thoni: Fitorja është larg …
Allahu thotë: Fitorja e Allahut është vërtet e afërt
(Sure El-Bekare: 214)

Kurani është një libër për të gjitha nevojat tuaja.

Si të jetosh i lumtur?

0

Jeto me familjen mesatar, mes butësisë dhe ashpërsisë.
Jeto me njerëzit mesatar, mes izolimit dhe përzierjes.
Jeto me vëllezërit mesatar, mes shakasë dhe seriozitetit.
Jeto me nxënësit mesatar, mes respektit dhe thjeshtësisë.
Jeto me fëmijët mesatar, mes rreptësisë dhe mëshirës.
Jeto me sunduesit mesatar, mes distancimit dhe afrimit.
Jeto me barkun mesatar, mes urisë dhe ngopjes.
Jeto me trupin mesatar, mes lodhjes dhe rehatisë.
Jeto me nefsin tënd mesatar, mes privimit dhe dhurimit.
Jeto me Zotin tënd mesatar, mes frikës dhe shpresës.

 

Rukje e fuqishme per sherim dhe pastrimin e trupit dhe shtepise nga energjia negative

0

Rukje e fuqishme per sherim dhe pastrimin e trupit dhe shtepise nga energjia negative

Degjoje cdo dite pas namazeve ditore …

Si të jem ambicioz dhe të ëndërroj

0

Si të jem ambicioz dhe të ëndërroj për diçka?

1 – Ulu me veten për një javë, duke menduar mbi dhuntitë e tua. Këtë mund ta bësh duke ecur përgjatë bregut të detit apo kudo tjetër. Ndryshoje ritmin e jetës për një javë, mjaft me facebook dhe chatt çdo ditë, bëj diçka ndryshe.

2 – Mendo për diçka të bukur dhe të dobishme që do të doje ta realizoje, shkruaje dhe rrëfejua të tjerëve pa të ardhur turp. Kurrë mos të vijë zor nga ëndërrat e tua, edhe pse mund të qeshin të tjerët.

3 – Lexo shumë mbi subjektin e ëndërrës që dëshiron të realizosh. Lexo dhe konsultohu me ekspertë të asaj fushe.

4 – Bëj një plan pune një vjeçar, mbi mënyrën dhe format si mund ta realizosh ëndërrën tënde.

5 – Lute shumë Zotin që kjo ëndërr të bëhet realitet. Përveçse lutjet pranohen nga Zoti, lutja e përforcon idenë në tru, pasi përsëritet shpesh ideja. Prandaj Profeti a.s thotë:”Zoti i do ata që e lusin me vendosmëri.”

Lute Zotin sidomos gjatë Ramazanit që ëndrra jote të realizohet ashtu siç dëshiron. Ti ke provuar shumë gjëra dhe nuk të janë realizuar, përse të mos e provosh dhe këtë? Në këtë rast, të paktën nuk humbet asgjë.

Kënaqësia e fitores së kupës në çfarëdo lloj kampionati nuk zgjat më shumë se gjysëm minuti. Ëmbëlsia dhe kënaqësia më e madhe gjendet përgjatë rrugës gjer tek kupa, gjatë ndeshjeve, stërvitjes, lodhjes dhe mundit. Një kupë që fitohet pa mund dhe djersë nuk përmban kënaqësi dhe gëzim. Prandaj rruga për në xhenet është e mbushur me vështirësi.

clear vision of a sunset

Jeta e thjeshtë – spontane

0

E pyeti Herakliu Ebu Sufjanin për kategorinë e ndjekësve të Profetit (paqja dhe mëshira qofshin mbi të!) duke i thënë kështu: “Njerëzit më të ndershëm dhe besnik që e ndjekin atë, a janë fukarenjë?!” Ai u përgjigj: “Po! Fukarenjtë janë!” (Transmeton Buhariu)

E komenti i tij pas kësaj ishte: “Dhe këta janë pasuesit e Pejgamberëve!”

Nga atributet e Profetit Muhammed (paqja dhe mëshira qofshin mbi të!) ishin se ai e ngjiste vetë nallanen, qepte rrobat, mjelte dhinë, i kryente vetë shërbime vetës së tij, si dhe i bënte ato punë që bënin burrat nëpër shtëpitë e tyre, e kur afrohej koha për të kryer namazin, ai dilte në namaz! (Transmeton Buhariu, Ahmedi nga Esved)

Arti i spontanitetit dhe i thjeshtësisë

Njashtu, ai (paqja dhe mëshira qofshin mbi të!) i porosiste shokët e tij, që të mos kërkojnë prej njerëzve ndonjë gjë. Aq sa njërit prej tyre i pikoi kërpeshi i devesë në tokë, ndërkohë që ai ishte i hipur mbi devenë, prapëseprapë, ai për këtë nuk kërkoi nga askush që t’ia sillte, ndaj dhe zbriti vetë poshtë që ta merrte atë. Dhe e morri.

Mënyra, rruga apo shkolla më e mirë për ta njohur thjeshtësinë, modestinë, s’do mend që është afërsia me të thjeshtit dhe modestët, miku im, të familjarizuarit, të ndenjurit dhe të përzierit me ta. Gjithashtu ne kemi mundësinë që të njohim dhe mësojmë edhe nëpër rrugë: thjeshtësinë, spontanitetin, të atypëratyshmen, të kundërtën e ceremonisë dhe të teklifit si p.sh: në punë, në fushë. Domethënë thjeshtësia e vërtetë është e pasajuar, e pandërtuar, e pakrijuar, e paceremonizuar, por është e prekur dhe e rrokur. 11900056_1516347378655523_1178007279256743523_n

Nga kjo shkollë ne arrijmë që të mësojmë se si duhet t’u shërbejmë veteve tona, në mënyrë që të na shërbejnë neve edhe të tjerët, dua të them, të ngritemi dhe të ulemi, ashtu siç ngritet e ulet e tërë njerëzia, pa ceremoni e pa teklif.

Rexha’ë Ibn Hajvete tha: “Nuk kam parë mendje më të plotësuar se Omer Ibn Abdulazizi, kam ndenjur me të një natë deri në mëngjes, dhe u dobësua llamba, e Omer Ibn Abdulazizi më tha: “O Rexha’ë?! Llamba u dobësua!” “A ta lajmëroj shërbetorin – e pyeta?”  “Po flen, lëre le të flej – ma ktheu!” “Të ngritem unë që ta rregulloj pra – më pastaj e pyeta?” Më tha: “Nuk është nga fisnikëria (e patjetërsueshme) e njeriut që t’i shërbej mysafirit të tij!” E hoqi mantelin e vetë, e kapi llambën, e hapi atë, e morri vajin, e derdhi brenda saj, e pastaj u kthye sërish e tha: “U ngrita duke qenë Omer Ibn Abdulaziz dhe u ktheva po i njëti, pra, po ai Omer Ibn Abdulaziz!” (Këtë ngjarje e transmeton Bejhakiu në “Shu’ëbel Iman” me nr. (9194) dhe Ebu Nu’ajmi në “Hiljetel Eulijae” me nr. (5/332) dhe Ibn Asakir në musnedin e vërtetë)

Përsëri po them, se nga kjo shkollë ne mësojmë, se si t’u shërbejmë të tjerëve, si të edukojmë unin tonë, si të heqim nga ai llomin e mendjemadhësisë, epërsisë dhe fryerjes.

Fëmijët lindin me thjeshtësi dhe spontanitet, që do të thotë se, thjeshtësia tregon, shfaq dhe demonstron natyrshmëri, e çdo fëmijë lind me natyrshmëri, ndërkaq, prindërit janë ata të cilët do ta lënë atë të mbetet në atë natyrshmëri të lindur, pra, në atë pastërti, thjeshtësi dhe spontanitet, ose, do ta veshin atë me fryerje dhe do ta mishërojnë tek ai moralin e borgjezisë dhe të aristokracisë, siç është treguar në historinë e perëndimit!

Thjeshtësia dhe spontaniteti, të jep një jetë më tepër, një jetë shtesë, si dhe ta dhuron ty personalitetin e vërtetë, personalitetin origjinal, ta dhuron veten, ai që je, poashtu, të ndihmon që të jetosh jetën si dëshiron ti, e jo se si dëshirojnë të tjerët.

Kurse, simbolika, kryelartësia, fallsifikimi, dalja nga vetja, ceremonia që shfaqet si mënyrë për të kënaqur e përmbushur dëshirat e të tjerëve, është rrugë që ta thërrmëson, ta djegë dhe ta eliminon jetën, e ti, do të zgjohesh në fundin e saj, me orë të humbura e të rrënuara!

Thjeshtësia t’i redukton, t’i përmbledh, t’i thjeshtëzon miqësitë, marrëdhëniet, fjalët, e të gjitha aktivitetet e tjera të jetës sate, dhe kursen për ty më të mirën, më të thellën, e më të bukurën!

Kurse ceremonia e teklifi të bëjnë që të endesh nëpër korridoret zig-zage, i mbuluar, i penguar nga të shikuarit realisht vetën, pengues ndaj njohurive të cilave ti i dëshiron, të bën si zakonisht të ecësh, kurse sytë t’i mbashë tek të tjerët, se vallë çfarë dëshirojnë ata nga ti, e cilat janë përshtypjet e tyre ndaj teje!

Ndërsa, ja që të tjerët dëshirojnë nga ti, që ti të jesh vetja, të mbetesh ajo, të zhveshësh këmishën e aktrimit, të shohin thjeshtësinë tënde, të njohin Unin tënd të vërtetë, e jomiklimin jo të gjallë e të paprekshëm, të cilin e ke bërë zakon që ta perfeksionizosh, madje, dhe të ngopesh me këtë gjë!

Mbase ka mundësi që ti nuk lexuar mirë se çfarë vërtetë fshihet në shpirtërat e tyre, apo ndofta edhe je ambientuar e familjarizuar vetëm me disa njerëz të afërt, dhe ke krijuar opinionin e bindjen se ata të afërmit e tu, janë të gjithë – “..ata të tjerët”!

Thjeshtësia – modestia bëjnë zemrën tënde të mbetet e hapur, për të hyrë e depërtuar në të dashuronjësit e thjeshtësisë dhe të modestisë, ngase në të s’ka urrejtje, s’ka inate, s’ka zili, s’ka xhelozi, e s’ka tejkënaqësi!

Thjeshtësia – modestia ndërmjet teje dhe shpirtit tënd, lidh miqësi reale dhe të vërtetë, ndaj, afroju asaj sa më shumë, kënaqu me të sa më shumë, shijoje dhe përjetoje atë shumë e më shumë!

Kur të hedhësh mbi trupin tënd mbulojën e vizatuar, atë mbulojë të zhveshur nga vetja, atë mbulojë plotë aktrim, ti miku im, vetëmse je duke e sajuar e ndërtuar, një pengesë ndërmjet teje dhe vetës sate, thjeshtë po ta them, se ti je duke u larguar nga natyralja, nga origjinalja, nga e natyrshmeja, ndaj dhe unë të këshilloj: largohu nga kjo frymë e zakon, duke u kthyer e paraqitur veten sa më modest, sa më i thjesht dhe sa më spontan, ndaj të dobëtit, të varfrit, të vogëlit, të sëmurit, të huajit, e të pangriturit…

Shqipëroi nga arabishtja: Agron Islami

Autor: Dr. Selman El-Aude

Njeri, je gjëja më e bukur e kësaj bote

0

Dr. Aid el Karnij

Nuk ka gjë më të bukur në këtë botë sesa ju o njerëz. Nuk ka gjë më të bukur mbi planetin tokë sesa ju o njerëz. Në Kur’an, Zoti i lartësuar thotë për ju: “Ne i kemi nderuar bijtë e Ademit, i kemi mbartur në tokë e në det dhe i kemi furnizuar me të mira, i kemi favorizuar ndaj shumë krijesave të tjera.”

Ti o njeri je thesari më i shtrenjtë në këtë jetë, je më i shtrenjtë sesa xhevahiret, floriri e argjendi, se çdo krijesë tjetër. Ti je xhevahiri i këtij universi, prandaj mos ia humb vlerat vetes duke dalë kundër Zotit, duke kundërshtuar të dërguarit e Tij dhe duke refuzuar ligjet e Tij.

Ti o njeri je privilegjuar me fjalën hyjnore, ku manifestohet përkujdesja e Zotit. Gjithçka në tokë të është nënshtruar për të shërbyer ty, detet, lumenjtë, pemët, frutat, malet… të gjitha janë krijuar për të të lumturuar dhe kënaqur ty. Festivali i kësaj jete është organizuar për ty.

O njerëz, ne të gjithë jemi vëllezër, pasi ajo që na bashkon është humanizmi, ne jemi banorë të këtij planeti dhe ne të gjithë jemi stolia më e madhe e tij. Poeti Ilja Ebu Madi thoshte:

Njerëz të dashur, e bukur është kjo botë me ju

Shëmtia s’ka vend, përderisa ju shoh mbi tokë, këtu.

E çfarë vlere do të kishte toka pa njerëz? Çfarë vlere ka pranvera, nëse nuk rrethohesh nga njerëz? Prandaj dhe njerëzit thoshin më parë: “Një tokë pa njerëz, nuk shkelet me këmbë.”

Edhe pse në parajsë, Ademi a.s. u mërzit krejt i vetëm, prandaj dhe Zoti i krijoi gruan, Havanë, me qëllim që tek ajo të gjejë prehje. Ajo u bë prehja e Ademit a.s.

Pallatet pa njerëz janë varre, lulishtet pa njerëz janë shkretëtira, udhëtimi pa njeri është tmerr, jeta pa popuj është një greminë. Prandaj dhe Zoti na e ka bërë obligim që të njihemi me njëri-tjetrin, të bashkëpunojmë, të komunikojmë dhe të ngremë ura dialogu. “O njerëz, Ne ju kemi krijuar nga një mashkull dhe një femër, ju kemi bërë popuj dhe fise që të njiheni. Më i fismi te Zoti, është më i devotshmi.”

Lidhur me interpretimin e “që të njiheni”, thuhet: Që ta njihni njëri-tjetrin, të pranoni të drejtat karshi njëri-tjetrit dhe të mos i bëni padrejtësi njëri-tjetrit. Gjithashtu, thuhet se ka të bëjë me të bërit mirë ndaj njëri-tjetrit, ta ndihmoni, ta vizitoni dhe ta motivoni njëri-tjetrin.

Vëllezër njerëz. Le të bashkohemi nën hijen e një bese të përbashkët, të mos adhurojmë zot tjetër përveç Krijuesit, duke mos i shoqëruar rival, të mos i bëjmë padrejtësi njëri-tjetrit, të mos pushtojmë njëri-tjetrin, të mos përjashtojmë njëri-tjetrin, të mos vrasim njëri-tjetrin… Le të bashkëpunojmë për ndërtimin e një jete të bukur mbi tokë, për ndërtimin e një civilizimi me bazë drejtësinë, një qytetërimi vlerash, ku mungon padrejtësia, tradhtia, mashtrimi, plaçkitja dhe banditizmi.

Hidhini armët nga duart dhe në vend të tyre mbani degët e ullirit, zëvendësoni bombat me bereqet, gjembat me trëndafila, hanxharët me lapsa, pushkët me libra. Le të jetojmë në paqe dhe siguri me veten, familjet, fqinjët dhe popujt tanë.

Po të kisha diçka në dorë, çmimin që iu dha inxhinierit rus që shpiku kallashnikovin, që ka vrarë miliona njerëz mbarë bote, do ia hiqja dhe do ia jepja Tomas Edisonit, shpikësit të llambës, e cila ndriçon gjithë botën.

Neve na lipset paqe, ushqim, dashuri, respekt, miqësi dhe harmoni, më shumë sesa luftërat, vrasjet, konfliktet dhe polemikat.

“O ju që keni besuar, bëhuni totalisht pjesë e paqes.”

Le të hyjmë nën çadrën e paqes të gjithë. Islami erdhi për paqen, përshëndetja e tij është paqe, mesazhi i tij është paqe, takimet tona fillojmë me paqe. Prandaj, paqja e Zotit, mëshira dhe begatitë e Tij qofshin me të gjithë ju.

John C. Maxuell, në librin e tij të mrekullueshëm “Fitorja me njerëzit” bën thirrje për të mos hapur luftëra me njerëz, individë qofshin apo grupe, sepse në fund të fundit, do të jesh i humbur. Metoda e Kur’anit është depërtimi në zemrat e tjetrit me mirësi. Zoti në Kur’an thotë: “Ktheje me atë që është më e mirë dhe do të shohësh se armiku do të shndërrohet në mik të ngushtë.”

Në dhomën time, mu mbi vendin ku fle, kam të shkruar: “…dhe ata që vetëpërmbahen dhe i falin njerëzit.”

Sa herë që lexoj ndonjë kritikë që më bëhet, ndonjë sharje dhe ofendim, më kujtohet ky pasazh i Kur’anit dhe them me vete: “Zoti ju faltë!”

Na duhet që të mirën që kemi brenda në zemra, ta kultivojmë dhe shtojmë. Nëse tjetri të afrohet një hap, afroju dhjetë hapa, nëse të zgjat dorën dhe ta shtrëngon atë, ti hidhju në qafë dhe përqafoje, nëse të përshëndet, ktheja me një përshëndetje më të mirë. Dil nga bahçja e urrejtjes, mllefit dhe smirës, për në bahçen e dashurisë, paqes, vëllazërisë dhe dëlirësisë. Shkuli gjembat dhe ferrat nga lulishtja e zemrës tënde dhe në vend të tyre mbill lule e trëndafila. Sa herë që të ofendojë ndonjë mendjelehtë, i thuaj “Paqe” dhe vazhdo rrugën. Paqja është parajsa e Zotit mbi tokë, është ajo ëndërr e bukur njerëzore, është besa e nderit mes individëve të shoqërisë njerëzore. Mu për këtë janë caktuar edhe çmime ndërkombëtare të mëdha për këdo që kontribuon në vendosjen e paqes dhe sigurisë në botë.

Eric Hoffer, në librin e tij “Besimtari i sinqertë” thotë: “Ekzistenca individuale, edhe kur ka një kuptim, është e kotë, e pavlerë dhe e pakuptimtë. Ajo i ngjan më shumë mëkatit”. Më pas, ai bën thirrje për shpirt kolektiv, tolerancë dhe ndershmëri në komunikimin me njerëzit.

Sa prekës është qëndrimi i profetit Muhamed a.s. me kreun e munafikëve, Abdullah bin Ubej bin Selul, i cili kishte komplotuar kaq shumë për ta shuar dritën hyjnore dhe të dërguarin e Zotit a.s., “Nuk dua të flasin njerëzit dhe të thonë se Muhamedi vret shokët e tij”, u tha atyre që e kundërshtuan aktin e tij fisnik.

Përktheu: Elmaz Fida

Sulltanët mjekoheshin me Hixhama

0

Hixhama (kupëzimi medicinal) terapi efektive …

Sulltan ABDULHAMIDIi II-të – i cili ishte njëri nga sulltanët e fundit të Perandorisë Osmane – kishte bërë kupëzimin medicinal (hixhama) për çrregullimin e gjumit nga i cili vuante.

h_big_hijama05

Përkthimi i fotos: Hixhama të cilën ia bënë Sulltan ABDULHAMID-it të II-të (i cili vuante nga insomnia/pagjumsia) – mundësoi që ai të flej gjumë rehatshëm.

Përzgjodhi dhe përshtati: Dr.med. Abdurrezak