8 C
Kumanovo
Thursday, February 21, 2019
Home Blog Page 3

Senaja dhe senuti (ne to ka ilaçe për çdo sëmundje përveç vdekjes)

Senaja Ka thënë Profeti Muhamed (Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të): Përdoreni sa më shumë senanë dhe senutin sepse ne to ka ilaçe...

Kistij Indian (Udi Indian), në të gjenden 7 shërime

Kistij Indian (Udi Indian) Ka thënë Profeti Muhamed (Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të): Përdoreni sa me shumë te keni mundësi udin Indian...

E ze gjumi kur fillon te lexoje liber fetar

E ze gjumi kur fillon te lexoje liber fetar: nese eshte tip i zgjuar, ka mesysh. nje rast: nje vajze njesoj si ky djali; vajza...

Sureja e bereqetit,sureja e cila largon të gjitha problemet në shtëpi me lejen e...

Dëgjoje me kufje këtë sure (sure el bekare) ose Lexoje surën el bekare (arabisht,mundohesh ta kuptosh ne përkthim shqip si dhe me komentator(dijetar) të tefsirit. (Kjo...

Terapia më e mrekullueshme për çfarëdo problemi shëndetësor qoftë ai mendor apo fizik.

Terapia më e mrekullueshme për çfarëdo problemi shëndetësor qoftë ai mendor apo fizik. Terapia Profetike 100% Natyrale. 70 % problemeve shëndetësore në organizmin ton vijen si...

Nje grua qe ishte fryre dhe i rripej lekura

Nje grua qe ishte fryre dhe i rripej lekura: kur iu fillua leximi, filloje te qaje, qe tregon se eshte me mesysh; u sherua...

Nese te lagin me ujin e te vdekurit, per miresi ?!!!

Nese te lagin me ujin e te vdekurit, per miresi: eshte e ndaluar. Nese ta bejne pa dashje, lahesh me uje te kenduar dhe...

Disa Lutje për mbrojtje

ë kërkuarit mbrojtje në të vërtetë është ikja nga ajo që të frikëson dhe të strehuarit tek ai që të mbron. Njeriu mbrohet me Allahun...

Shoqja ka zili te madhe

Shoqja ka zili te madhe: merr ujin e abdesit te saj dhe lahesh me te, i nderpret lidhjet me te. E sqaron qe kjo zili...

Lutje të kërkojmë më të mirën nga Zoti i Gjithësise ,lutje që kemi nevojë

Allahume inni es’eluke minhu nebijuke Muhamedun we neudhu bike min sherri nesteadheke minhu nebijuke Muhamedun sal’Allahu alejhi we seleme, we entel musteanu we ilejkel...