Home Blog Page 2

Mbrojtje për fëmijun nga syri i keq

0

Alameh Muhammed Ibn Abdil-lah Es-Subejjil

Burimi: Rasa’ilun fil Akijdeti ued Daueti, fq. 170-171

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Pyetje: ”Kur disa njerëz shohin një fëmijë duke bërë diçka e cila dëshmon zgjuarsin e tij, thonë fjalë mbrojtëse për ta mbrojtur fëmijën nga syri i keq. A është kjo gjë e lejuar?”

Përgjigje: ”Nëse ata me duanë e tyre kanë për qëllim që Allahu ta mbrojë fëmijën nga syri i keq i njerëzve dhe nga zilia, kjo është në rregull. Duhet që të lutesh për fëmijët dhe për të tjerët. Fjala mbrojtëse, do të thotë që Allahu ta mbrojë fëmijën nga syri i keq i njerëzve ziliqarë.

Por në qoftë se ata me fjalët e tyre kanë për qëllim që të marrin ndihmë nga dikush tjetër përveç Allahut, nuk ka asnjë dyshim se kjo vepër është e ndaluar.”

Çfarë të themi kur na pëlqen diçka dhe kemi frikë se mos marrim mësysh?

0

Thotë Allahu Te’ala:

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

“Do të ishte më mirë për ty sikur të kishe thënë, kur hyre në kopshtin tënd:“Kështu ka dashur Allahu! Nuk ka fuqi përveçse nëpërmjet Allahut”.” 18:39

1 – I Dërguari i Allahut salAllahu alejhi ue selem ka thënë:

العين حق ، و لو كان شيءٌ سابق القدر لسبقته العين

“Mësyshi është hak. Dhe sikur t’i kishte paraprirë diçka caktimit (kaderit) do t’i kishte paraprirë mësyshi.”

2 – Transmetohet se i Dërguari i Allahut salAllahu alejhi ue selem ka thënë:

إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه ، أو ماله ، فليبرك عليه ، فإن العين حقٌّ

“Nëse ndonjëri prej jush sheh tek vëllai apo pasuria e tij diçka që i pëlqen, atëherë lutuni që Allahut ta begatojë, sepse mësyshi është hak.”

3 – Ebu Se’id radijAllahu anhu ka thënë: “I Dërguari i Allahut salAllahu alejhi ue selem e kishte zakon të kërkoj mbrojtjen e Allahut prej xhinëve dhe prej mësyshit, derisa zbritën el-mu’auidhetani (suretul-felek dhe suretun-nas). Dhe kur ato zbritën ai i lexonte ato rregullisht duke lënë anash ato të tjerat.”

Shejkhul Islam Ibnu Tejmijeh (v. 728)

Burimi: Sahihul-Kelimit-Tajjib, fq. 114-115
Verifikoi dhe korrigjoi: Imam Muhammed Nasirudin el-Albani 
/perlatmuslimane/

A të mësoj diçka me të cilën do të largohen streset e tua e do të shlyet borxhi yt?

0

Një herë Profeti alejhi selam hyri në xhami dhe gjeti në të një burrë prej ensarëve i cili quhej Ebu Umame, ai i tha: “O Ebu Umame, si është puna jote që po të shoh në xhami në një kohë në të cilën nuk ka falje?” Stresi dhe borxhet që më kanë zënë, o i Dërguar i Allahut. Profeti alejhi selam i tha: “A të mësoj diçka me të cilën do të largohen streset e tua e do të shlyet borxhi yt?” Sigurisht, o i Dërguar i Allahut, – i tha sahabi. Thuaj mëngjes e mbrëmje: “ALLAHUME INÍ E’UDHU BIKE MINEL-HEMI UEL-HAZENI, UEL-’AXHZI UEL-KESELI, UEL-BUKHLI UEL-XHUBNI, UE GALE’BETI-DEJNI UE GALEBETIR-RIXHALI. (O Zoti im! Kërkoj mbrojtjen Tënde nga breng­at dhe dëshpërimi, nga paaftësia dhe dem­belia, nga koprracia dhe frika, si dhe nga zhytja në borxhe dhe mundjet e njerëzve)”. Ebu Umame thotë: “E kreva porosinë e Profetit alejhi selam dhe Allahu ma largoi stresin dhe ma shleu borxhin.” Ebu Daudi.

Humbja e flokëve dhe Hixhama

0

Humbja e flokëve dhe Hixhama

Modeli mashkullor i tullacërisë është njëra nga format më të shpeshta të humbjes së flokëve dhe e cila normalishtë ndodhë tek mashkujt. Njihet gjithashtu si humbja gjenetike e flokëve apo alopecia androgjenike. Humbja e flokëve normalishtë ndodhë ngadal; zakonishtë fillojnë të vërejnë zhveshje të flokëve në maje të kokës. Varësishtë nga shëndeti i individit, shumë fillojnë të shohin rrallim të flokëverreth zonës temporale duke arritur moshën tridhjetë vjeqare. Floku juaj kalon nëpër faza të ndryshme, cikli I rritjes së flokut normalishtë zgjatë për dy deri në tre vite, rritja është afërsishtë 1 cm cdo muaj. Floku rritet dhe pastaj stagnon, pushon për disa muaj, dhe pastaj bie, pas disa ditësh floku I ri fillon të rritet në të njejtin vend. Është normale rënia e disa fijeve floku cdo ditë por nësë individi sheh humbje të tepërt të flokut atëherë kjo është shenjë e modelit mashkullor të tullacërisë.

Janë disa shkaqe se pse vie deri te humbja e tepruar e flokut qoftë në mashkuj apo femra. Shembull një individ mundë të ketë qenë I sëmurë për disa muaj, apo mundë të jetë ndonjë që ka dalë nga operimi, apo ndonjë që është I stresuar, këta mundë të shohin sasi të madhe të humbjes së flokut. Mundë të jetë e lidhur me hiperaktivitetin e gjëndrrës tiroide, apo hypoaktivitetin e saj, apo më deficiencën hormonale të mashkullit apo femrës. Shumë gra vërejnë humbje të flokut për disa muaj pasi ato kanë lindur si pasojë e ndryshimeve në vlerat e hormoneve. Disa ilaqe gjithashtu shkaktojnë humbje të flokut siq janë holluesit e gjakut të njohur gjithashtu edhe si antikoagulantë, steroidet, tabletat për kontrollimin e shtatëzanisë, tensioni I lartë I gjakut apo problemet me zemër etj . Janë disa infeksione përkatëse si infeksionet mykotike që mundë ta dëmtojnë skalpin dhe folikulet duke dhënë humbje floku. Disa llojë të stilit të flokëve mundë të shkaktojnë humbje floku njashtu si psh lidhja e flokëve në dy tufa kurdel, apo lidhja e flokëve në tufa të imta për të arritur forma gjeometrike, apo flokët e dredhura imët, shtrëngimi I flokëve mundë të shkaktoj alopecinë traksionale. Traksioni (tërheqja) shkaktonplagosje dhe dëmtim të përhershëm të folikulit (rrënjës së flokut) nësë nuk trajtohet me kohë.

Hulumtimet shfaqin se mashkujt të cilët vuajnë nga tullacëria e modelit mashkullor; është e pranishme një shkallë e lartë e hormonit dihidrotestosterone (DHT) në folikulet e tyre. Hulumtuesit besojnë se DHT është njëra nga shkaqet kyqe në humbjen e flokut. Ata nuk e kuptojnë përse kjo ndodhë vetëm në maje të kokës dhe pse pjesët anësore dhe pjesa e pasme janë immune ndaj rënies? Ata gjithashtu kanë zbuluar se shumë njerëz nuk kujdesen për flokët e tyre, cka sjell deri te grumbullimi I papastërtisë dhe yndyrës të cilët e pengojnë folikulin për tu rritur sërish. Me kohë floku bëhet më I rrallë dhe më I rrallë deri sa përfundimishtë ndalon plotësishtë së rrituri dhe folikuli vdes përfundimishtë.

A është e mundur të parandalohet tullacëria e tipit mashkullor? Jo, nuk është e mundur, por mundë ta ngadalsojmë. Shkenca së fundi ka zbuluar një ilaq potencial për humbjen e flokut. Ata kanë punuar me qelizat burimore vite me rradhë, deri sa është arritur një zbulim. Eksperimenti është kryer mbi një mi të dëmtuar. Ata vërejtën rritje të folikuleve të flokut në vendin e dëmtuar. Ky është një lajm emocionues për cdo individ që vuan nga humbja e flokut por eksperimentet ende janë në testim dhe studim e sipër. Njohësit e gjuhës angleze në fundë kane të listuar disa alternative rreth humbjes së flokut. Deri sa shkenca ngadalë lëvizë, njerëzit përdorin mjekësinë alternative për të ngadalësuar humbjen e flokut. Janë dy ilaq të vetme të aprovuara nga FDA dhe që janë treguar se ndihmojnë në ngadalsimin e humbjes së flokut Finesteridi (propecia) dhe Minoxidili (Regaine). Finesteridi ndalon DHT-në të prodhohet, teorikishtë, ndalon humbjen e flokut. Sidoqoftë cdo ilaq ka edhe efektet anësore, shumë njerëz kanë raportuar se epshi I tyre seksual është dobësuar, disa madje kanë raportuar se kanë humbur aftësinë për të arritur ereksion. Minoxidili aplikohet në scalp (lëkura e kokës); kjo ndihmon qarkullimin e gjakut deri te folikulat dhe me këtë edhe shëndet më të mirë të rritjes së flokut. Sidoqoftë, minoksidili ka treguar rezultate të mira vetëm në një përqindje të vogël të njerëzve.

A e ndihmon hixhameja mjekimin e tipit mashkullor të tullacërisë? Pas hulumtimeve të shumta, ne kemi mësuar se humbja më e shpeshtë e flokut është alopecia. Afërsishtë dy të tretat e mashkujve vuajnë nga kjo formë. Nuk ka ndonjë hulumtim shkencor apo studime të cilat do të tregonin nëse hixhameja është efektive në ngadalsimin e humbjes së flokut, sidoqoftë njerëzit të cilët ishin në trajtim me finesterid filluan të vërejnë se humbja e flokut u ngadalsua, dhe shumë prej tyre madje kishin rritje të flokut të ri. Folikulet të cilat vdekur nuk dhanë shenja jete, ndërsa folikulet të cilat rritën flokun kishin shkallë të ulët DHT-je.Minoksidili u përdor për të ndihmuar qarkullimin e gjakut deri te folikulet dhe shumë panë rezultate të mira. Pra kemi dy fakte me rëndësi bllokimi I DHT-së dhe qarkullimi I mirë I gjakut mbajnë folikulin të shëndetshëm. Ne konsiderojmë se aplikimi I hixhames së thatë në scalp, shtrëngimi i lëkurësndihmon në forcimin e folikulve dhe nxitë qarkullimin e gjakut duke ndihmuar kështu qëndrueshmërinë e flokut. Kjo teori vlen për folikulet të cilat ende jane të gjalla. Hixhamejae lagësht në kokë gjithashtu është efektive duke elmiminuar shumë toksine të dëmshme dhe patogjenë të cilët janë grumbulluar Brenda në scalp. Padyshim një dietë dhe të ushqyer të shëndetshme është vitale për folikulin që ai të mbetet gjallë dhe të rritet. Gjithashtu pastrami dhe larja e flokut është shumë me rëndësi, duke qenë se studimet në nivel mikroskopik shfaqin se folikulet bllokohen nga yndyra dhe papastërtitë të cilat prodhohen nga trupi. Individët të cilët dëshirojnë të aplikojnë hixhamen e thatë apo të lagësht në kokë duhet ta rruajnë kokën e tyre për një aplikim sa më të sukseshëm. Nëse shqetësohesh për humbjen e flokëve ju mundë ta provoni terapinë me hixhame, edhe nëse nuk tregon efekte tek ju të paktën nuk do ju dëmtoj dhe nuk do ketë efekte anësore për dallim nga ilaqet. Allahut I takon vendimi për cdo gjë dhe vetëm në dorën e Tij është shërimi, ndërsa shkaqet janë të ndryshme.

Përzgjodhen dhe përshtatën:

Dr.med. Flakron Sabedini dhe

Mr.sc. Vildane Limani Sabedini

Ata qe deshirojne sherim te shpejte nga magjia, mesyshi , hasedi apo mes’hi (Vlen edhe per semundje psikologjike)

0
Kush e Madhëron Allahun me këtë përkujtim do të jet i mbrojtur nga Shejtani i mallkuar.
La ilahe il-lall-llahu wahdehu la sherike leh, lehul mulku we lehul ḥamdu we huwe ‘ala kul-li shej’in ḳadir.
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
(S’ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, Një dhe të Pashoq. Vetëm Atij i përket sundimi dhe lavdia, dhe Ai është i Fuqishëm për çdo gjë!).
Pejgamberi (SalAllahu alejhi ve Selem) thotë: “Kush e thotë këtë njëqind herë në ditë, atij do t’i jepet shpërblimi sikur të ketë liruar dhjetë skllevër, do t’i shkruhen njëqind të mira, do t’i fshihen njëqind të këqija, atë ditë do të jetë i mbrojtur nga shejtani deri në mbrëmje dhe nëse e thotë në mbrëmje do të jetë i mbrojtur nga shejtani deri në mëngjes, dhe askush nuk ka bërë punë më të mirë se ky person, me përjashtim të atij që e ka thënë më tepër. (Buhariu dhe Muslimi).
Secili person që është i sprovuar me Sihr, Xhin apo Msysh, le ta thotë këtë dua sa më shpesh gjat ditës. Edhe pse do të ket mundim apo vështirsi, le ta thot 500 deri 1000 her gjat ditës.
Hoxhë: Eroll Nesimi

Fotografia e Sherohu Me Kuran

Anti stres terapia – Rukje relaksuese (kunder semundjeve trupore,psikologjike dhe shpirterore)

0

Anti stres terapia – Rukje relaksuese (kunder semundjeve trupore,psikologjike dhe shpirterore)

Degjoje cdo dite pas namazeve ditore

Një narcisoid është gjithmonë një xheloz obsesiv

0

Çdo narcisoid ndjen nevojën për siguri. Shkëputja e tij nga Siguria dhe kredhja në narcisizëm ia rrisin këtë nevojë dhe paranojat e mbulojnë në çdo hap. Diktatorët narcisoidë mbysin dhe shkatërrojnë çdo burim që paraqesin rrezik eventual për pushtetin si sigurinë e tyre më të madhe. Narcisti thellë vuan nga një kompleks i rëndësishëm inferioriteti që kanos instiktin e tij të mbijetesës. Veprat që një narcisoid i kryen në sajë të narcisizmit ia pamundësojnë zhveshjen e këmishës së narcisizmit. Një narcisoid shfaq trimërinë e maskuar, e cila shtytet nga impulset e një frike dhe paranoje të madhe: rrugë për siguri (pushtet, mbizotërim). Një narcisoid është gjithmonë një xheloz obsesiv, pikërisht sepse ka frikën e vetes: rrezikun e mbijetesës. Nga çasti kur një narcisoid shfaq këto sindroma për të Koha ndalon. Ai është një njeri i Thyer, i plasalitur. Agron Islami

Mos iu anko vetëm se Atij

0

Dije se dynjaja do të të thyejë, thyerje të dhimbshme siç i ka hije asaj…
Dhe se njerëzit do të të nënçmojnë, nënçmim siç u ka hije atyre…
Por, Zoti do të të forcojë dhe do të të ngrejë ashtu siç i ka hije Atij…
Do ta mundë forca e Tij thyerjen tënde dhe do ta përmirësojë mëshira e Tij mërzinë tënde…
Prandaj, mbështetu me kurrizin tënd të mënjanuar në derën e Tij dhe vendose çfarë të preokupon në Dorën e Tij.
Mos iu anko vetëm se Atij dhe zemrën tënde lëre amanet tek Ai!

Ndodhi çfarë ndodhi, mos u dobëso as mos qaj

0

Ndodhi çfarë ndodhi, mos u dobëso as mos qaj. Mos e lodh veten për gjërat e jetës, ti nuk e dëshiron këtë, por Allahu e do, a e di se çfarë do të thotë që të dëshiroj Allahu?! Do të thotë që të të largojë të keqen më të madhe dhe të japë atë çka është më e mira edhe pse ti nuk di gjë. Ti vetëm mbështetu në Allahun dhe gjithmonë do të jesh nën hijen e shikimin e Tij, ndjeje këtë dhe prite zgjidhjen nga Allahu.

“Por mund ta urreni një gjë, ndërkohë që ajo është e mirë për ju e mund ta doni një gjë, ndërkohë që ajo është e dëmshme për ju. Allahu di, kurse ju nuk dini.” (Bekare: 216)

Përktheu: Qendra Kur’anore – Preshevë

Kjo rukje eshte per personat qe harrojne apo kane memorie te dobet

0

Kjo rukje eshte per personat qe harrojne apo kane memorie te dobet